Eleccions Deganat

Eleccions a Degana o Degà de la Facultat de Ciències

El 3 de maig de 2022, la Junta Permanent del nostre centre va aprovar el calendari per a l’elecció de la Degana o Degà de la Facultat de Ciències.

Calendari electoral

  • Dijous 5 de maig a les 9:00 h: Inici del termini de presentació de candidatures.
  • Divendres 13 de maig a les 21:00 h: Fi del termini de presentació de candidatures.
  • Dilluns 16 de maig: Proclamació provisional dels candidats.
  • Dimarts 17 de maig a les 9:00 h: Inici del termini de reclamació contra la proclamació provisional de candidatures.
  • Dijous 19 de maig a les 17:00 h: Fi del termini de reclamació contra la proclamació provisional de candidatures.
  • Dimarts 24 de maig: Proclamació definitiva de candidats.
  • Dimecres 25 de maig: Inici de la campanya electoral.
  • Dijous 2 de juny: Fi de la campanya electoral.
  • Divendres 3 de juny a les 12:00 h: Junta de Facultat extraordinària per a l’elecció de degà/na.

Per a presentar candidatura, doncs, la interessada o interessat ha d'omplir aquest formulari abans del 13 de maig a les 21:00 h.

Segons l’article 17 del Reglament marc de facultats, la Degana o Degà serà elegida en Junta de Facultat extraordinària entre el personal acadèmic permanent doctor que estigui adscrit al centre, i que com a mínim tingui dos anys d’antiguitat a la UAB.