Comissions Delegades

 

Composició actual de la comissió
 • Vicedegà d'Afers Acadèmics de Grau: Daniel Campos Moreno
 • Vicedegà d'Afers Acadèmics de Postgrau: Ramon Alibés Arqués
 • Vicedegà d'estudiants: Lluís Casas Duocastella
 • Secretària de la Facultat: Natalia Castellana Vila 
 • Coordinador Grau en Química: Jordi Hernando Campos
 • Coordinador Grau en Matemàtiques: Wolfgang Pitsch
 • Coordinador Grau en Física: Marta González Silveira
 • Coordinadora Grau en Geologia: Oriol Oms Llobet
 • Coordinadora Grau en CCAA: Cristina Palet Ballús
 • Coordinadora Grau en Estadística Aplicada: Ana Alejandra Cabaña Nigro
 • Coordinadora Grau en NiN: Mar Puyol Bosch
 • Coordinador Grau en MatCAD: Albert Ruiz Cirera
 • Coordinador Grau en Ciències: Xavier Bardina Simorra
 • El gestor Acadèmic: Lluís Trulls
 • La gestora de Qualitat: Mar Jorba
 • Representants d'alumnat de Grau:
  • Omar Budesca de San Luis (Grau en Física)
  • Roger Mora de la Serna (Grau en Nanociència i Nanotecnologia)
  • Joel Pérez Poncelas (Grau en la doble de Física i Química)

Comissió d'Afers Acadèmics de Postgrau de la Facultat de Ciències

Composició actual de la comissió

 • Vicedegà d'Afers Acadèmics de Postgrau: Ramon Alibés
 • Secretària de la Facultat: Natalia Castellana
 • Coordinador Màster en Gestió de Sòls i Aigües: Jose Maria Alcañiz Baldellou 
 • Coordinador Màster en Màster en recursos Minerals i Riscos Geològics: Joan Bach Plaza
 • Coordinador Màster en Química Industrial i Introducció a la Recerca Química: Felix Busqué Sánchez
 • Coordinadora Màster en Modelització per a la Ciència i l'Enginyeria: Anna Cima Mollet
 • Coordinador Màster en Física d'Altes Energies, Astrofísica i Cosmologia: Pere Masjuan Queralt
 • Coordinadora Màster en Màster en Electroquímica, Ciència i Tecnologia: Iluminada Gallardo García
 • Coordinador Màster en Màster en Nanociència i Nanotecnologia Avançades: Javier Rodríguez Viejo
 • Coordinadora Màster en Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambientals, Econòmica i Social: Eduard Ariza Sole
 • Coordinador Màster en Europhotonics-Erasmus Mundus en Enginyeria Fotònica, Nanofotònica i Biofotònica: Verònica Ahufinger Breto
 • Coordinador Màster en Fotònica/Photonics: Verònica Ahufinger Breto
 • Coordinador Màster en Màster en Geologia i Geofísica de Reservoris: Josep Oriol Oms Llobet
 • Coordinador Màster en Màster en Història de la Ciència, Ciència, Història i Societat: Carlos Tabernero Holgado
 • Coordinadors Màster en Paleobiologia i Registre Fòssil: Marc Furio
 • Representants dels estudis de Postgrau no oficials:
  • Coordinador de la Diplomatura de Dinamització Local i Agroecològica: Josep Espluga Trenc
  • Coordinadora del Màster propi Matemàtiques per als instruments Financers del Departament de Matemàtiques: Silvia Cuadrado Gavilán
  • Coordinadora del Màster propi en Experimentació Química del Departament de Química: Xavier Sala Roman
 • El gestor Acadèmic: Rafael Contreras
 • La gestora de Qualitat: Mar Jorba
 • Representants alumnat de Postgrau:
  • Alex Quintana Garcia (MU en Química Industrial i Introducció a la Recerca Química)
  • Sandra Cobo Ollero (MU en Modelització per a la Ciència i l'Enginyeria)

Comissió d'Intercanvis de la Facultat de Ciències

Composició actual de la comissió

 • Vicedegana d'Intercanvi de la F. de Ciències: Natàlia Castellana Vila
 • Vicedegà d'Estudiants: Lluís Casas Duocastella
 • Coordinador d'Intercanvi del grau en Geologia: Oriol Oms Llobet
 • Coordinador d'intercanvi del grau en Física: Vicenç Méndez López
 • Coordinador d'intercanvi del grau en NiN: Javier Bafaluy Bafaluy
 • Coordinador d'intercanvi dels graus en Matemàtiques i GEA: David Marin Pérez
 • Coordinadora d'intercanvi del grau en CCAA: Montserrat López Mesas
 • Coordinador d'intercanvi del grau en Química: Jean Didier Pie Marechal
 • Coordinador del Màster en Física d'Altes Energies: Pere Masjuan Queralt
 • Coordinadora del Màster en SAES: Eduard Ariza Sole
 • El gestor Acadèmic: Lluís Trulls
 • Representants d'alumnat de Grau:
  • Guo Ruicheng (Grau en Ciències Ambientals)
  • Gal·la Mora Abelaira (Doble Grau en Física i Matemàtiques)

Comissió d'Igualtat de la Facultat de Ciències

Composició actual de la comissió

Representant de Polítiques d'Igualtat de la Facultat: Gemma Garcia

 •     Delegada de Polítiques d'Igualtat del Dept. de Química: Il·luminada Gallardo
 •     Delegat de Polítiques d'Igualtat del Dept. de Física: Ramon Muñoz
 •     Delegada de Polítiques d'Igualtat del Dept. de Matemàtiques: Laura Prat
 •     Delegada de Polítiques d'Igualtat del Dept. de Geologia: Gumer Galan
 •     Representants del PDI: Xavier Álvarez / Natàlia Castellana
 •     Representants del PAS: Montserrat Mallorquí / Anna Barragan
 •     Representants de l'alumnat de Grau:
  • Omar Budesca de San Luis (Grau en Física)
  • Belen Dolz (Doble grau en Física i Matemàtiques)
 •     Representant de l'alumnat de Postgrau: Sandra Cobo Ollero (MU en Modelització per a la Ciència i l'Enginyeria)

Comissió de Qualitat de la Facultat de Ciències

Composició actual de la comissió

Responsable de Qualitat de la Facultat: Gemma Garcia

 • Vicedegà responsable d'Afers Acadèmics de Grau: Daniel Campos
 • Vicedegà responsable d'Afers Acadèmics de Postgrau: Ramon Alibés
 • Representant del professorat de Grau: Xavier Bardina
 • Representant del professorat de Postgrau: Mercè Corbella
 • Administradora de centre: Anna Barragan
 • La gestora de Qualitat: Mar Jorba
 • El gestor Acadèmic: Lluís Trulls
 • Representant de l'alumnat de Grau: Irene Cano Campoy (grau en Geologia)
 • Representant de l'alumnat de Postgrau: Alex Quintana Garcia (MU en Química Industrial i Introducció a la Recerca Química)