Història de la Facultat

La Facultat de Ciències de la UAB va iniciar la seva activitat al curs 1969-1970 a la casa de Convalescència de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona i es va traslladar als actuals edificis del campus de Bellaterra el curs 1971-1972. Inicialment, i d’acord amb la legislació del moment, s’impartien els ensenyaments de les cinc llicenciatures clàssiques (les cinc “seccions”) de Ciències: Física, Química, Biologia, Matemàtiques i Geologia (les tres primeres s'iniciaren el mateix curs 1969-1970 i les altres dues el curs següent 1970-1971).

Al curs 1972-1973 la Facultat va iniciar estudis no oficials en informàtica, posteriorment reconvertits en llicenciatura i, anys més tard, en enginyeria. Així doncs, la nostra Facultat va ser la primera Facultat de Ciències de l’Estat en tenir sis “seccions”, les cinc clàssiques i la d’Informàtica.

En el període 1991-1994 la Facultat va iniciar, juntament amb altres universitats, nous estudis oficials (Diplomatura en Estadística, Enginyeria Electrònica, Enginyeria Química i Llicenciatura en Bioquímica). A partir del curs 1992-1993, a la Facultat s’inicia un procés d’adequació de les llicenciatures que passaran a tenir una duració de quatre anys. Al mateix curs 1992-1993, la Facultat de Ciències, sensible a la aparició de les ciències del medi ambient com a àmbit emergent i inspirant-se en estudis d’aquesta temàtica existents en universitats americanes, va apostar per la creació d’un nou títol, inexistent en el sistema universitari espanyol, de Graduat Superior en Ciències Ambientals. D’aquesta manera, la Facultat de Ciències va esdevenir pionera a l’Estat en impartir aquests estudis, inicialment creats com a títol propi de la UAB i homologats com a Llicenciatura en Ciències Ambientals l’any 1995. Podem dir, per tant, que els primers ambientòlegs de l’Estat van sortir de la nostra Facultat.

Sis anys més tard (curs 1998-1999) la història es va repetir. La Facultat de Ciències va iniciar els primers estudis a l’Estat espanyol en l’àmbit de la biotecnologia i va crear el títol de Graduat Superior en Biotecnologia, homologat a Llicenciatura en Biotecnologia l’any 2003.

Com a resultat d’aquest procés d’increment de l’oferta docent, i per tal de facilitar-ne la gestió, en el si de la Facultat de Ciències han nascut dos centres. D’una banda, l’Escola d’Enginyeria creada a l’any 1998 i que engloba tots els estudis de l’àmbit de les enginyeries i, de l’altra, la Facultat de Biociències creada a l’any 2005 que engloba els estudis de l’àmbit de les ciències de la vida. Aquests dos centres “fills” de la Facultat de Ciències continuen avui la seva activitat de forma independent, però la col·laboració entre els tres centres és constant.

D’acord amb el RD decret 1393/2007 de 29 d’octubre que incorpora els estudis universitaris a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) la Facultat va iniciar un procés de reconversió de les seves llicenciatures en graus: graus en Física, en Matemàtiques i el doble grau en Física i Matemàtiques (curs 2008-2009); grau en Geologia (curs 2009-2010) i graus en Ciències Ambientals, en Química i en Estadística Aplicada (curs 2010-2011).

Ja en el context de l’EEES, la Facultat de Ciències va iniciar al curs 2010-2011, estudis en l’àmbit de la nanociència i va crear el Grau en Nanociència i Nanotecnologia, estudis que actualment només s’ofereixen a la UAB i que, per tant, són únics en el sistema universitari espanyol.

Fruit de l’èxit del doble itinerari curricular conjunt en Física i Matemàtiques, es van posar en funcionament noves propostes d’itineraris curriculars conjunts: el doble grau de Física i Química (curs 2011-2012); el doble grau en Ciències Ambientals i Geologia (curs 2013-2014) i el doble grau en Estadística Aplicada i Sociologia, coordinat des de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia (curs 2014-2015).

La integració a l’EEES també va originar l’aparició dels estudis de màster, títol fins llavors inexistent en el sistema universitari espanyol. Actualment, la Facultat ofereix quinze màsters oficials i cinc màsters propis. Alguns d’aquests màsters es realitzen en col·laboració amb centres de recerca ubicats al campus de la UAB o, també, conjuntament amb altres universitats.

Continuant en aquesta línia de programar ofertes docents innovadores, el curs 2018-2019 la Facultat va iniciar els estudis de grau en Matemàtica Computacional i Analítica de Dades.