Estructura administrativa

Estructura adminitrativa

Estructura Administrativa

 

 

L'Administració de Centre és l'estructura administrativa bàsica per a donar servei al desenvolupament de la docència homologada i la recerca bàsica de l’àmbit.

També és responsable de l’administració dels serveis universitaris, del personal d’administració i serveis i de la gestió del pressupost de l’àmit territorial que li ha estat delegat per la Gerència.

L’administrador/a de Centre no podrà tenir encomanades funcions docents ni de recerca.

Administradora de Centre: Anna Barragan
Secretària: Olvido Espés
Telèfon: 93 581 19 46/ 93 581 31 43
Fax: 93 581 20 03
Adreça electrònica:  ad.ciencies.biociencies@uab.cat
 
 
Responsable Gestió Acadèmica: Lluís Trulls
Telèfon: 93 581 2852
Adreça electrònica: ga.ciencies@uab.cat
 
 
Responsable Gestió Econòmica: Carmen Pérez
Telèfon: 93 581 30 81
Adreça electrònica: MariCarme.Perez@uab.es
 
 
Responsable Servei d’Informàtica Distribuïda: Carmen Pechoabierto
Telèfon: 93 581 20 30
Adreça electrònica: sid.ciencies@uab.es

 
Responsable Suport Logístic i Punt d'Informació: Jose Manuel Castellano
Telèfon: 93 581 10 55
Adreça electrònica: slipi.ciencies@uab.es


Responsable de Qualitat: Mar Jorba
Telèfon: 93 581 40 94
Adreça electrònica: qualitat.ciencies@uab.cat

La Facultat de Ciències està oberta tots els dies laborables des de les 8 fins a les 21 h. En els períodes de Nadal i Setmana Santa la Facultat romandrà tancada. Pel que fa als mesos de juliol i agost aquest horari varia. Consulteu la web.