Coordinació de titulacions

Els coordinadors d'estudis són les persones encarregades de dirigir, organitzar i coordinar els ensenyaments de cadascuna de les titulacions que s'imparteixen a la Facultat. El coordinador d'estudis pot ser assistit pel sotscoordinador d'estudis.
 

Ciències Ambientals: Cristina Palet Ballús
coordinacio.grau.ccaa@uab.cat  

Estadística Aplicada: Ana Alejandra Cabaña Nigro
coordinacio.grau.estadistica@uab.cat

Matemàtiques: Wolfgang Pitsch
coordinacio.grau.matematiques@uab.cat

Física: Pere Masjuan Queralt    
coordinacio.grau.fisica@uab.cat

Geologia: Marc Furio Bruno
coordinacio.grau.geologia@uab.cat     

Química: Jordi García-Antón Aviño
coordinacio.grau.quimica@uab.cat 

Nanociència i Nanotecnologia: Maria del Mar Puyol Bosch
coordinacio.grau.nanociencia@uab.cat

Matemàtica Computacional i Analítica de Dades: Albert Ruiz Cirera
coordinacio.grau.matcad@uab.cat
 
Ciències Ambientals i Geologia: Elena Druguet Tantiña
 
Física i Matemàtiques: Vicenç Méndez López
 
Física i Química: Luís Rodríguez Santiago
 
Ciències - UAB/UAM/UC3M: Gemma Garcia Alonso

Els coordinadors de màster són les persones encarregades de dirigir, organitzar i coordinar els ensenyaments de cadascun dels  Màsters Oficials que s'imparteixen a la Facultat.
 
Electroquímica, Ciència i Tecnologia
Iluminada Gallardo
coordinacio.master.electroquimica@uab.cat

Història de la Ciència. Ciènc.,Hist.i Soc.                                                          
Carlos Tabernero Holgado
coordinacio.master.hciencia@uab.cat

Estudis Interd. en Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social    
Alaitz Zabala Torres
coordinacio.master.saes@uab.cat

Física d'Altes Energies, Astrofísica i cosmologia        
Marc Manera Miret
coordinacio.master.cosmosbcn@uab.cat

Química Industrial i Intr. a la Recerca Q. 
Maria Isabel Pividori Gurgo
coordinacio.master.quimica@uab.cat

Modelització per a la Ciència i l'Enginyeria 
Anna Cima Mollet
coordinacio.master.modelitzacio@uab.cat

Nanociència i Nanotecnologia Avançades                    
Javier Rodríguez Viejo
coordinacio.master.nanociencia@uab.cat

Paleobiologia i Registre Fòssil
Marc Furio Bruno
coordinacio.master.paleobiologia@uab.cat