Eleccions Junta de Facultat

La Junta de Facultat, és el màxim òrgan de govern de la Facultat. Està formada per representants del personal acadèmic, del personal investigador en formació, de l’alumnat i del personal d’administració i serveis. Pel que fa al sector C (alumnat) hi pot haver fins a un màxim de 52 representants distribuïts proporcionalment per titulacions. Aquest novembre els estudiants estan cridats a escollir representants per a cobrir les vacants existents del seu sector (properament publicarem una taula amb les vacants existents).


DOCUMENTACIÓ

Reglament electoral
Resolució
Calendari d'eleccions
Composició de la Junta Electoral de la Facultat
Formulari presentació candidatures


CENS ELECTORAL

Consulta el cens electoral.

Per presentar reclamacions al cens electoral cal omplir aquest formulari.


VOTACIÓ ELECTRÒNICA

Aquestes votacions a la Junta de la Facultat de Ciències tindran lloc des de les 10:00 hores del dimarts 28 de novembre fins a les 12:00 del dimecres 30 de novembre de 2018.

Per aquestes eleccions s’utilitzarà el sistema de votació electrònica, tal com ja es va fer en les darreres eleccions a Junta de Facultat de Ciències. Podeu consultar el funcionament de la votació electrònica a través de l’enllaç: Com es Vota Pas a Pas

Quan el procés de la votació a la Facultat de Ciències estigui obert (a partir de les 10:00 h del dimarts 28 de novembre) podreu votar directament a través d’aquest enllaç: Votació electrònica

Per votar us haureu d’identificar amb el vostre NIU i la contrasenya. S’ha de tenir en compte que no haureu votat fins que no confirmeu el vot (no n’hi ha prou validant-lo). Cada votant podrà emetre el seu vot tants cops com vulgui dins del període actiu de votació però només es comptabilitzarà el sentit del seu darrer vot.


CANDIDATURES

  • 15 d’octubre de 2018: Convocatòria d’eleccions
  • 22 d’octubre de 2018: Inici del període de presentació de les candidatures per a ser representant d’estudiants a la Junta de Facultat
  • 31 d’octubre de 2018: A les 14:00 s’acaba el termini per a la presentació de candidatures.
  • 6 de novembre de 2018: Proclamació provisional de candidatures.
  • 6 a 8 de novembre de 2018: Període de reclamacions contra la proclamació provisional de candidatures. Podeu presentar les reclamacions o enviar-les per correu electrònic al Deganat de la Facultat de Ciències (dg.ciencies@uab.cat) fins el dia 8 a les 14h.
  • 9 de novembre: Proclamació definitiva de candidats i inici de la campanya electoral.
  • 3 de desembre de 2018*: Proclamació provisional de candidats electes.
  • 3 de desembre 2018 a les 13h fins 4 de desembre a les 14h*: Període de reclamacions contra els resultats provisionals de la votació. Podeu presentar les reclamacions o enviar-les per correu electrònic al Deganat de la Facultat de Ciències (dg.ciencies@uab.cat).
  • 5 de desembre de 2018*: Proclamació definitiva per part de la Junta Electoral, dels representants electes d’estudiants.
*Les dates en vermell indiquen que, a causa de la vaga, es va allargar el periode de votació i el calendari electoral (d’acord amb la Junta Electoral). El resultat final del calendari és el que està aquí exposat.

VACANTS PER TITULACIÓ
Atès que s’ha produit una vacant per renúncia a la circumscripció del doble grau en Física+Química, els membres de la Junta Electoral han aprovat incorporar-la al quadre de les vacants.

Grau en Ciències Ambientals 3
Grau en Estadística Aplicada      2
Grau en Física   2
Grau en Física i Grau en Matemàtiques 1
Grau en Geologia 2
Grau en Matemàtica Computacional i Analítica de Dades 1
Grau en Matemàtiques 5
Grau en Química 5
Grau Sociologia+Estadística 2
Màsters 2
Grau en Física + Química 1