Eleccions Junta de Facultat

Eleccions Junta de Facultat

La Junta de Facultat, és el màxim òrgan de govern de la Facultat. Està formada per representants del personal acadèmic, del personal investigador en formació, de l’alumnat i del personal d’administració i serveis. Pel que fa al sector C (alumnat) hi pot haver fins a un màxim de 52 representants distribuïts proporcionalment per titulacions.


DOCUMENTACIÓ

Reglament electoral
Resolució
Calendari d'eleccions
Formularis presentació candidatures
Representants a Junta de Facultat per circumscripció

CENS ELECTORAL

Consulta el cens electoral.

Per presentar reclamacions al cens electoral cal omplir aquest formulari.


VOTACIÓ ELECTRÒNICA

Aquestes votacions a la Junta de la Facultat de Ciències tindran lloc des de les 10:00 hores de dilluns 28 d'octubre fins a les 12:00 del dimarts 29 d'octubre de 2019.

Per aquestes eleccions s’utilitzarà el sistema de votació electrònica, tal com ja es va fer en les darreres eleccions a Junta de Facultat de Ciències. Podeu consultar el funcionament de la votació electrònica a través de l’enllaç: Com es Vota Pas a Pas

Quan el procés de la votació a la Facultat de Ciències estigui obert (a partir de les 10:00 h de dilluns 28 d'octubre) podreu votar directament a través d’aquest enllaç: Votació electrònica

Per votar us haureu d’identificar amb el vostre NIU i la contrasenya. S’ha de tenir en compte que no haureu votat fins que no confirmeu el vot (no n’hi ha prou validant-lo). Cada votant podrà emetre el seu vot tants cops com vulgui dins del període actiu de votació però només es comptabilitzarà el sentit del seu darrer vot.


CALENDARI ELECTORAL

 • 20 de setembre de 2019: Convocatòria d’eleccions
 • 23 de setembre de 2019: Publicació dels cens electoral provisional
 • Del 23 (14h) al 30 (14h) de setembre de 2019: Termini de reclamacions al cens electoral.
 • Del 25 de setembre al 10 d'octubre (14h) de 2019: Període de presentació de les candidatures per a ser membre de la Junta de Facultat
 • 8 d’octubre de 2019: Publicació dels cens electoral  definitiu.
 • 11 d’octubre de 2019: Proclamació provisional de candidatures.
 • Del 10 al 14 d'octubre de 2019 ( 14h ): Període de reclamacions contra la proclamació provisional de candidatures. Podeu presentar les reclamacions o enviar-les per correu electrònic al Deganat de la Facultat de Ciències (dg.ciencies@uab.cat).
 • 15 d'octubre de 2019: Proclamació definitiva de candidats i inici de la campanya electoral.
 • Del 28 (10h) al 29 (12h) d'octubre de 2019: Votació
 • 30 d'octubre de 2019: Proclamació provisional de candidats electes.
 • Del 31 d'octubre al 4 de novembre de 2019: Període de reclamacions contra els resultats provisionals de la votació. Podeu presentar les reclamacions a través d'aquest formulari o enviar-les per correu electrònic al Deganat de la Facultat de Ciències (dg.ciencies@uab.cat).
 • 6 de novembre de 2019: Proclamació dels resultats definitius.