Junta Permanent de Facultat

 
COMPOSICIÓ DE LA JUNTA PERMANENT DE LA FACULTAT DE FILOSOFIA I LLETRES
Actualitzat: maig 2021  
   
MEMBRES NATS  
   
Equip de Deganat  
Freixas, Margarita                     Degana
Cerdà, Jordi Secretari i Vicedegà d'Economia i Infraestructures
Grau, Jordi Vicedegà d'Alumnat i de Promoció
Módenes, Juan Antonio Vicedegà de Qualitat i d'Innovació Docent
Jané, Òscar Vicedegà d'Afers Acadèmics d'Estudis de Grau
Capdevila, Montserrat Vicedegana d'Afers Acadèmics d'Estudis de Postgrau
   
Bonilla, José Antonio Gestor Acadèmic
Costa, José Luis Administrador de Centre
   
Directors/es de Departament  
Adrían, Jesús Filosofia
Badia, Anna Geografia
Cabré, Teresa Filologia Catalana
De Rueda, Francesc J. Art i Musicologia
Fernández, Ana Filologia Anglesa i de Germanística
Garriga, Cecili Filologia Espanyola
Iglesias, Toni Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana
Piella, Anna M. Antropologia Social i Cultural
Ripoll, Ricard                              Filologia Francesa i Romànica
Saña, Maria Prehistòria
Vilanova, Francesc                     Història Moderna i Contemporània
   
Coordinadors/es de Grau  
Carreras, Cèsar                         Arqueologia
Casacuberta, David Filosofia
Cebollada, Àngel Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial
Coll, Mercè                               Filologies Combinades
Cortés, Francesc                       Musicologia
Estrada, Marta Estudis Francesos
Ferrero, Cándida Ciències de l'Antiguitat
Fons, Virgínia Antropologia Social i Cultural
Hernández, Bernat                    Història
Jané, Òscar Humanitats
Orriols, Anna Història de l’Art
Pladevall, Elisabet                     Estudis Anglesos
Rodríguez, Juan Llengua i Literatura Espanyoles
Roqué, Xavier Ciència, Tecnologia i Humanitats
Rubí, Gemma Història, Política i Economia Contemporànies
Torras, Meri                               Estudis Socioculturals de Gènere
Vall, F. Xavier                             Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística
   
SECTOR B  
Jané Lligé, Jordi  Filologia Anglesa i Germanística
Pérez Mateos, Àngels  Geografia
Villalonga, Annabel  Art i Musicologia
   
PAS  
Berlana, Maria Jesús Suport Logístic i Punt d’Informació
Molina, Esther  Suport Logístic i Punt d’Informació
   
ESTUDIANTS  
Albàs Gómez, Maria Història
Barceló Ballester, Apol·lònia Musicologia
Bernaus Torrents, Judit Estudis Anglesos
Cabra Garcia, Marçal Història
Chaves Moreno, Aitana Història de l'Art
Ferret Sànchez, Marçal Història de l'Art
Font Bragulat, Germinal Filologia Catalana
Font Bragulat, Ítaca Història
Gómez Méndez, Paula Antropologia Social i Cultural 
Masoliver Bigas, Marta Antropologia Social i Cultural 
Mena López, Clàudia Humanitats
Palau Marzà, Ximo Filosofia
Pineda Herruzo, Javier Filosofia
Segura Mateu, Maria de Lluc Filologia Catalana
Trincado Blanco, Sofía Història
Zapatero Romero, Anna Arqueologia
   
CONVIDATS  
Codó Olsina, Eva Coordinadora del Màster en Estudis Anglesos Avançats
Nadal Tersa, Jordi Coordinador dels Màsters en Geografia
Poch Olivé, Dolors Coordinadora del Màster en Llengua Espanyola