Eleccions a la Junta de Facultat

La  degana, Margarita Freixas Alás, d'acord amb el que estableix el Reglament de la Facultat, ha convocat eleccions d’Estudiants com a representants de la Junta de Facultat pel sistema de votació electrònica, durant el període comprès entre les 10h del dia 3 de maig i  les 13h del dia 5 de maig de 2022.

En aquestes eleccions s'ha de renovar el 100% dels representants d’Estudiants a la Junta de la Facultat de Filosofia i Lletres, d'acord amb el calendari electoral que s'especifica en l'annex 1 i la distribució de representants que pertoca, que consta també a l'annex 1. Les previsions específiques dels aspectes organitzatius es recullen a l'annex 2.

Els documents de la resolució i dels annexos són els següents:


CENSOS ELECTORALS

 

CANDIDATURES

 

VOTACIÓ

Les eleccions es desenvoluparan únicament pel sistema de votació electrònica des del dia 3 de maig a les 10h fins el dia 5 de maig a les 13h. Per votar es podrà fer a través d'aquesta web.