Eleccions a la Junta de Facultat

El degà, Joan Carbonell Manils, d'acord amb el que estableix el Reglament de la Facultat, ha convocat eleccions de tots els representats d'estudiants de la Junta de Facultat pel sistema de votació electrònica, durant el període comprès entre les 10h del dia 3 de desembre i les 17h del dia 4 de desembre de 2017.

En aquestes eleccions s'ha renovat el 100% dels representants a la Junta de la Facultat de Filosofia i Lletres, d'acord amb el calendari electoral que s'especifica en l'annex 1 i la distribució de representants que pertoca, que consta també a l'annex 1. Les previsions específiques dels aspectes organitzatius es recullen a l'annex 2.

Els documents de la resolució i dels annexos són els següents:


CENS:


Relació Definitiva de Candidatures


Resultat Definitiu