Eleccions a la Junta de Facultat

El degà, Joan Carbonell Manils, d'acord amb el que estableix el Reglament de la Facultat, ha convocat eleccions de tots els representats de la Junta de Facultat pel sistema de votació electrònica, durant el període comprès entre les 10h del dia 2 de novembre i les 16h del dia 3 de novembre de 2020.

En aquestes eleccions s'ha renovat el 100% dels representants a la Junta de la Facultat de Filosofia i Lletres, d'acord amb el calendari electoral que s'especifica en l'annex 1 i la distribució de representants que pertoca, que consta també a l'annex 1. Les previsions específiques dels aspectes organitzatius es recullen a l'annex 2.

Els documents de la resolució i dels annexos són els següents:


CENSOS ELECTORALS

 

CANDIDATURES

 

VOTACIÓ