Comissió d'Ordenació Acadèmica

La Comissió d’Ordenació Acadèmica dels Estudis de Grau és una comissió específica amb competències sobre els estudis de grau assignats a la Facultat de Filosofia i Lletres, que actua per delegació de la Junta Permanent del centre.

REGLAMENT

Normativa de la Comissió d’Ordenació Acadèmica. Estudis de Grau

LLISTA DE REPRESENTANTS DE LA COMISSIÓ D'ORDENACIÓ ACADÈMICA
 
Actualitzat: abril 2019
 
DEGANAT
 
Vicedegana d’Ordenació d’Estudis: Hortènsia Curell
Vicedegana de Programació d'Estudis de Grau: Margarita Freixas


GESTIÓ ACADÈMICA
 
Gestor acadèmic: Francisco Cuevas
 
TITULACIONS
 
Antropologia Social i Cultural: Montserrat Clua
Estudis Francesos: Anna Corral
Estudis Anglesos: Elisabet Pladevall
Llengua i Literatura Catalanes: Francesc Xavier Vall
Estudis Clàssics: Jordi Pàmias
Llengua i Literatura Espanyoles: María Machuca
Filosofia: Jordi Vallverdú
Geografia i Ordenació del Territori: Asunción Blanco
Història de l’Art: Montserrat Claveria
Història (Coordinador): Bernat Hernández
Humanitats (Coordinador): Oscar Jané
Musicologia: Francesc Cortés
Arqueologia: Cèsar Carreras
Gènere: Meri Torras
Graus Filològics Combinats: Mercè Coll
Història (Sotscoordinador): Cèsar Carreras
Geografia i ordenació del territori (Sotscoordinador): Joan Carles Llurdés
Humanitats/Graus Combinats (Sotscoordinador): Sebastià Giralt

 ESTUDIANTS

Història: Oriol Carmona
Antropologia: Judith Aspa
Musicologia: Albert Font
Ll. i Lit. Catalanes: Maria Lluc Segura