Comissió d'Ordenació Acadèmica

La Comissió d’Ordenació Acadèmica dels Estudis de Grau és una comissió específica amb competències sobre els estudis de grau assignats a la Facultat de Filosofia i Lletres, que actua per delegació de la Junta Permanent del centre.

REGLAMENT

Normativa de la Comissió d’Ordenació Acadèmica. Estudis de Grau

 

REPRESENTANTS DE LA COMISSIÓ D'ORDENACIÓ ACADÈMICA
Actualitzat: maig 2021
 

DEGANAT

Vicedegà d'Afers Acadèmics d'Estudis de Grau                   Òscar Jané         


GESTIÓ ACADÈMICA

Gestor Acadèmic                                                                   José Antonio Bonilla


TITULACIONS

Antropologia Social i Cultural       Virginia Fons
Arqueologia Cèsar Carreras
Ciències de l’Antiguitat Jordi Pàmias
Estudis Anglesos Elisabet Pladevall
Estudis Francesos Marta Estrada
Estudis Socioculturals de Gènere Meri Torras
Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística           Francesc Xavier Vall
Filosofia David Casacuberta
Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial Àngel Cebollada
Graus Combinats Mercè Coll
Història Bernat Hernández
Història de l’Art Anna Orriols
Humanitats Òscar Jané
Llengua i Literatura Espanyoles Juan Rodríguez
Musicologia Francesc Cortés

 

Sotscoordinadors

Història    Ermengol Gassiot
Humanitats / G. Combinats                                                   Sebastià Giralt

 

ESTUDIANTS 

Història                                                                                   Maria Albàs
Història Sofía Trincado
Antropologia Social i Cultural Paula Gómez
Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística Maria de Lluc Segura