Currículum de la Degana

Degana de la Facultat de Filosofia i Lletres

Margarita Freixas Alás

Professora a temps complet de l'àrea de llengua espanyola en el Departament de Filologia Espanyola de la UAB. Especialista en les línies de recerca següents: estudi històric del lèxic i de la lexicografia, humanitats digitals, edició de textos, anàlisi filològica de la llengua literària i identificació de fenòmens de contacte lingüístic.

Les seves contribucions de major impacte es troben en l'àmbit d'estudi de la història de la lexicografia i la historiografia lingüística, amb aportacions rellevants sobre obres de referència de la Real Academia Española. Destaquen especialment els seus treballs dedicats als diccionaris dels segles XVIII i XIX.

Des de 1998 ha format part de nombrosos projectes amb col·laboracions com l'elaboració de materials del portal web https://www.draesxix.com/, fruit dels projectes PGC2018-094768-B-I00 i FFI2014-51904-P i el treball realitzat com a responsable i coordinadora de la informació documental de la versió informatitzada de J. Corominas i J. A. Pascual, Diccionario Crítico Etimológico Castellano e Hispánico (Madrid, Gredos, 2012).

En l’actualitat, conjuntament amb Glòria Claveria, dirigeix el projecte «Modelo de una edición digital e hipertextual del DRAE 1884. Bases teóricas para la transferencia digital de un diccionario» (PID2022-136666NB-C21) i és membre del SGR «Grup de Lexicografia i Diacronia» (2021SGR-00157).

Ha impartit docència en els graus de Llengua i Literatura EspanyolesGraus Filològics Combinats: Comunicació Audiovisual i Periodisme; Ciència, Tecnologia i Humanitats;  en el Màster en Llengua Espanyola, Literatura Hispànica i ELE (UAB),  en el Màster Universitari en Elaboració de diccionaris i control de qualitat del lèxic en espanyol (UNED); i en els Estudis de Doctorat del Departament de Filologia Espanyola de la UAB.

En l’àmbit de la gestió ha estat Secretària de Facultat (2015-2018), Vicedegana de Qualitat (2018-2021) i Degana de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB (des de 2021-). Ha coordinat projectes innovadors de creació i reforma de nous estudis amb la voluntat d'incorporar els avanços científics en titulacions de caràcter interdisciplinari (graus en Estudis Socioculturals de Gènere; Història, Política i Economia Contemporànies; i Ciència, Tecnologia i Humanitats, pioners a Espanya) i ha exercit el lideratge del procés d'acreditació del Sistema Intern de Garantia de Qualitat de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB (certificat per AQU el 2021).

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9399-4838

Publicacions recollides a Dialnet