Currículum de la Degana

Degana de la Facultat de Filosofia i Lletres

Dra. Margarita Freixas i Alás