Comissió de Màster

La Comissió d’Ordenació Acadèmica dels Estudis de Màster és una comissió específica amb competències sobre els estudis de màster universitari i màster propi assignats a la Facultat de Filosofia i Lletres, que actua per delegació de la Junta Permanent del centre.

REGLAMENT

Normativa de la Comissió d’Ordenació Acadèmica. Estudis de Màster
 

MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE MÀSTER

Segons Normativa COA Estudis de Màster, aprovada per la Junta Permanent 13/10/2016

Actualitzat: novembre 2023

Membres amb veu i vot:   
   
Capdevila, Montserrat  Presidenta. Vicedegana d'Afers Acadèmics d'Estudis de Postgrau
Baque, Lorraine                  Fil. Francesa i Romànica
Pujol, Josep Fil. Catalana
Lull, José CC. Antiguitat i Edat Mitjana
Pividori, Cristina Fil. Anglesa
Farrés, Oriol Filosofia
Figuerola, Jordi H. Moderna i Contemporània
Ayats, Jaume Art i Musicologia
Micó, Rafael Prehistòria
Nadal, Jordi Geografia
Poch, Dolors Fil. Espanyola
Gómez, Sílvia            Antropologia Soc. i Cultural
   
   
Membres amb veu i sense vot:  
   
Jané, Jordi                  Fil. Francesa i Romànica
Barceló, Juan A. Prehistòria 
Vidal, Jaume Art i Musicologia
Julià, Jordi Fil. Espanyola
Pèlachs, Albert Geografia
   
Gestió Acadèmica:  
   
Bonilla, José Antonio      Gestor Acadèmic  
   
Convidats:  
   
Lleonart, Núria Gestora de Qualitat
Módenes, Juan Antonio Vicedegà de Qualitat i d'Innovació Docent
Freixas, Margarita    Degana