Comissió de Màster

La Comissió d’Ordenació Acadèmica dels Estudis de Màster és una comissió específica amb competències sobre els estudis de màster universitari i màster propi assignats a la Facultat de Filosofia i Lletres, que actua per delegació de la Junta Permanent del centre.

REGLAMENT

Normativa de la Comissió d’Ordenació Acadèmica. Estudis de Màster
 

MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE MÀSTER

Segons Normativa COA Estudis de Màster, aprovada per la Junta Permanent 13/10/2016

Actualitzat: desembre 2020
  

Membres amb veu i vot:

Roqué, Xavier President de la comissió. Vicedegà d'Estudis de Postgrau
Blanco, Xavier                       Fil. Francesa i Romànica
Pujol, Josep Fil. Catalana
Cervelló, Josep CC. Antiguitat i Edat Mitjana
Codó, Eva Fil. Anglesa
Farrés, Oriol Filosofia
Figuerola, Jordi H. Moderna i Contemporània
Gan, Germán Art i Musicologia
Micó, Rafael Prehistòria
Nadal, Jordi Geografia
Poch, Dolors Fil. Espanyola
Tapada, Teresa                             Antropologia Soc. i Cultural

 

Membres amb veu i sense vot:

Arqués, Rossend                         Fil. Francesa i Romànica
Barceló, Juan A. Prehistòria 
Cornudella, Rafael Art i Musicologia
Julià, Jordi Fil. Espanyola


Gestió Acadèmica:

Bonilla, José Antonio                   Gestor Acadèmic