Comissió de Màster

La Comissió d’Ordenació Acadèmica dels Estudis de Màster és una comissió específica amb competències sobre els estudis de màster universitari i màster propi assignats a la Facultat de Filosofia i Lletres, que actua per delegació de la Junta Permanent del centre.

REGLAMENT

Normativa de la Comissió d’Ordenació Acadèmica. Estudis de Màster
 

MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE MÀSTER

Segons Normativa COA Estudis de Màster, aprovada per la Junta Permanent 13/10/2016

Actualitzat: novembre 2022

 

 

Membres amb veu i vot:   
   
Capdevila, Montserrat  Presidenta de la comissió. Vicedegana d'Afers Acadèmics d'Estudis de Postgrau
Blanco, Xavier                    Fil. Francesa i Romànica
Pujol, Josep Fil. Catalana
Lull, José CC. Antiguitat i Edat Mitjana
Codó, Eva Fil. Anglesa
Farrés, Oriol Filosofia
Figuerola, Jordi H. Moderna i Contemporània
Gan, Germán Art i Musicologia
Micó, Rafael Prehistòria
Nadal, Jordi Geografia
Poch, Dolors Fil. Espanyola
Gómez, Sílvia            Antropologia Soc. i Cultural
   
   
Membres amb veu i sense vot:  
   
Jané, Jordi                  Fil. Francesa i Romànica
Barceló, Juan A. Prehistòria 
Bassegoda, Bonaventura   Art i Musicologia
Julià, Jordi Fil. Espanyola
   
   
Gestió Acadèmica:  
   
Bonilla, José Antonio          Gestor Acadèmic