Comissions de Docència dels Màsters


Reglament de la Comissió de Docència del MU en Estudis Anglesos Avançats
Reglament de la Comissió de Docència del MU en Geoinformació
Reglament de la Comissió de Docència del MU en Estudis Territorials i de la Població
Reglament de la Comissió de Docència del MU en Estudis Avançats en Llengua i Literatura Catalanes
Reglament de la Comissió de Docència del MU en Estudis Teatrals
Reglament de la Comissió de Docència del MU en Musicologia, educació musical i interpretació de la música antiga
Reglament de la Comissió de Docència del MU en Anàlisi i Gestió del Patrimoni Artístic
Reglament de la Comissió de Docència del MU en Prehisstòria, Antiguitat i Edat Mitjana
Reglament de la Comissió de Docència del MU en Antropologia: Recerca Avançada i Intervenció Social
Reglament de la Comissió de Docència del MU en Literatura Comparada: estudis literaris i culturals
Reglament de la Comissió de Docència del MU en Llengua Espanyola, literatura hispànica i espanyol com a llengua estrangera
Reglament de la Comissió de Docència del MU en Egiptologia
Reglament de la Comissió de Docència del MU en Arqueologia Clàssica
Reglament de la Comissió de Docència del MU en Ciència Cognitiva i del llenguatge
Reglament de la Comissió de Docència del MU en Elaboració de diccionaris i control de qualitat del lèxic espanyol
Reglament de la Comissió de Docència del MU en Antropologia Social i Cultural / Social and Cultural Anthropology
Reglament de la Comissió de Docència del MU en Història Contemporània
Reglament de la Comissió de Docència del MU en Filosofia Aplicada
Reglament de la Comissió de Docència del MU en Filosofia Analítica
Reglament de la Comissió de Docència del MU en Polítiques i Planificació per a les Ciutats, l'Ambient i el Paisatge
Reglament de la Comissió de Docència del MU en Identitat Europea Medieval
Reglament de la Comissió de Docència del MU en Francès Llengua Estrangera i Diversitat Lingüística