Comissió de Qualitat Docent

La Comissió de Qualitat Docent és una comissió específica amb competències sobre el seguiment dels objectius de qualitat del centre en relació amb les titulacions de Grau i de Màster de la Facultat de Filosofia i Lletres.

REGLAMENT
Normativa de la Comissió de Qualitat Docent (aprovada en Junta Permanent del 06/05/2019)

LLISTA DE REPRESENTANTS DE LA COMISSIÓ DE QUALITAT DOCENT
(Actualitzat en data 08/07/2020)

 • Degana (presidència): Margarita Freixas
 • Vicedegà Responsable de Qualitat (presidència delegada): Juan Antonio Módenes
 • Vicedegà d’Afers Acadèmics d'Estudis de Grau: Òscar Jané
 • Vicedegana d'Afers Acadèmics d'Estudis de Postgrau: Montserrat Capdevila
 • Coordinacions dels estudis:
  • Coordinacions de grau:
   • Bernat Hernàndez (coordinació del Grau en Història)
   • Elisabet Pladevall (coordinació del Grau en Estudis Anglesos)
   • Òscar Jané (coordinació del Grau en Humanitats)
   • Francesc Cortès  (coordinació del Grau en Musicologia)
  • Coordinacions de màster
   • Dolors Poch (coordinació del MU en Llengua Espanyola, Literatura Hispànica i Espanyol com a Llengua Estrangera)
   • Jordi Nadal (coordinació del MU en Estudis Territorials i de la Població)
   • Rossend Arqués (coordinació del MU en Estudis Teatrals)
 • Estudiants:
  • 2 representants dels estudiants de grau a la Comissió d’Ordenació Acadèmica 
   • Oriol Carmona
   • Maria de Lluc Segura
  • 1 representant dels estudiants de màster 
   • Clara Martínez
 • Personal d’Administració i Serveis:
  • Tècnica de Qualitat: Núria Lleonart
  • Administrador del Centre: José Luis Costa
  • Gestor Acadèmic: Josep A. Bonilla
  • Cap del SID: Pedro Galán