Departaments de la Facultat

Departaments

Departament d'Antropologia Social i Cultural
+34 93 581 12 39
d.antropologia@uab.cat
http://www.uab.cat/antropologia/

Departament d'Art i de Musicologia
+34 93 581 13 70
d.art@uab.cat
http://www.uab.cat/departament/art-musicologia/

Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana
+34 93 581 23 84
d.c.antiguitat@uab.cat
http://www.uab.cat/departament/ciencies-antiguitat-edat-mitjana/

Departament de Filologia Anglesa i de Germanística
+34 93 581 15 67
d.fil.anglesa@uab.cat
http://www.uab.cat/departament/filologia-anglesa-germanistica/

Departament de Filologia Catalana
+34 93 581 13 68
d.fil.catalana@uab.cat
http://filescat.uab.cat/filcat/ 

Departament de Filologia Espanyola
+34 93 581 12 16
d.fil.espanyola@uab.cat
http://filescat.uab.cat/filesp/

Departament de Filologia Francesa i Romànica
+34 93 581 14 10
d.fil.francesa@uab.cat
http://www.uab.cat/departament/filologia-francesa/

Departament de Filosofia
+34 93 581 16 18
d.filosofia@uab.cat
http://www.uab.cat/departament/filosofia/

Departament de Geografia
+34 93 581 15 27
d.geografia@uab.cat
http://www.uab.cat/departament/geografia/

Departament d'Història Moderna i Contemporània
+34 93 581 11 86
d.h.moderna@uab.cat
https://www.uab.cat/ca/historia-moderna-contemporania

Departament de Prehistòria
+34 93 581 43 33
d.prehistoria@uab.cat
http://www.uab.cat/departament/prehistoria/