Els estudiants

Assemblea d'Estudiants

És l'organ de representació, deliberació i decisió en les matèries pròpies del seu àmbit. L'assemblea s'ha de regir d'acord amb l'article 149.i dels Estatuts de la UAB, que garanteix el dret dels estudiants a associar-se lliurement.

Contacte: a.lletresuab@gmail.com

Delegats i delegades

El delegat o delegada és vital pel bon seguiment acadèmic de les titulacions. És l’interlocutor bàsic per a millorar i afavorir un model integral de formació, en què l’estudiant és el màxim protagonista del procés educatiu i pren part del dia a dia de la seva formació.

Els delegats i delegades són triats pels altres membres de grup acadèmic a l’inici de curs, formen part de les comissions de docència dels centres i estan en contacte directe amb la unitat de Dinamització Comunitària.

Consulta aquí el cens de delegats de la Facultat.

Programa d'Assessors d'Estudiants

Els Estudiants Assessors són estudiants del centre que tenen la funció d'ajudar a viure i a conèixer la UAB als estudiants de 1r curs. A la pràctica, es tracta d'informar als nouvinguts sobre la vida als Campus, les activitats socials, culturals i polítiques universitàries, el funcionament del seu Centre, els ritmes i tècniques d'estudi de les assignatures que cursen i, en definitiva, de tot allò que resulti bàsic per la seva adaptació a la Universitat.

Contacte:
Programa d'Assessors d'Estudiants - Local R/129, Edifici d'Estudiants
assessors.estudiants@uab.cat

Assemblea d'Estudiants de Filologia Catalana

L’Assemblea d’Estudiants de Filologia Catalana de la UAB organitza les Jornades FILCAT UAB. Aquestes jornades van iniciar-se l’any 2012 amb la intenció de dinamitzar i visibilitzar els estudis de Filologia Catalana. Les activitats que s’hi programen tenen un caràcter tant divulgatiu com reivindicatiu i combinen actes acadèmics i festius.

Estrat Jove

Col·lectiu d'estudiants d'Història que edita la revista Analecta Arqueològica, una plataforma estudiantil entorn a l'arqueologia, la història i les ciències afins. La vocació d'aquesta publicació feta per estudiants és arribar a tots els nivells de l'estructura universitària: alumnes (sigui el curs que sigui), professors i gent interessada en l'arqueologia.