Els estudiants

Assemblea d'Estudiants

És l'organ de representació, deliberació i decisió en les matèries pròpies del seu àmbit. L'assemblea s'ha de regir d'acord amb l'article 149.i dels Estatuts de la UAB, que garanteix el dret dels estudiants a associar-se lliurement.

Contacte: a.lletresuab@gmail.com

Estrat Jove

Col·lectiu d'estudiants d'Història que edita la revista Analecta Arqueològica, una plataforma estudiantil entorn a l'arqueologia, la història i les ciències afins. La vocació d'aquesta publicació feta per estudiants és arribar a tots els nivells de l'estructura universitària: alumnes (sigui el curs que sigui), professors i gent interessada en l'arqueologia.

Estrat Jove >

Assemblea d'Estudiants de Filologia Catalana

L’Assemblea d’Estudiants de Filologia Catalana de la UAB organitza les Jornades FILCAT UAB. Aquestes jornades van iniciar-se l’any 2012 amb la intenció de dinamitzar i visibilitzar els estudis de Filologia Catalana. Les activitats que s’hi programen tenen un caràcter tant divulgatiu com reivindicatiu i combinen actes acadèmics i festius.

Assemblea de Filologia Catalana >

Delegats i delegades

El delegat o delegada és vital pel bon seguiment acadèmic de les titulacions. És l’interlocutor bàsic per a millorar i afavorir un model integral de formació, en què l’estudiant és el màxim protagonista del procés educatiu i pren part del dia a dia de la seva formació.

Els delegats i delegades són triats pels altres membres de grup acadèmic a l’inici de curs, formen part de les comissions de docència dels centres i estan en contacte directe amb la unitat de Dinamització Comunitària.

Consulta aquí el cens de delegats de la Facultat.

Delegats de curs >

Programa d'Assessors d'Estudiants

Els Estudiants Assessors són estudiants del centre que tenen la funció d'ajudar a viure i a conèixer la UAB als estudiants de 1r curs. A la pràctica, es tracta d'informar als nouvinguts sobre la vida als Campus, les activitats socials, culturals i polítiques universitàries, el funcionament del seu Centre, els ritmes i tècniques d'estudi de les assignatures que cursen i, en definitiva, de tot allò que resulti bàsic per la seva adaptació a la Universitat.

Contacte:
Programa d'Assessors d'Estudiants - Local R/129, Edifici d'Estudiants
assessors.estudiants@uab.cat