Coordinadors de titulació

Grau d'Antropologia Social i Cultural
Virginia Fons
93.581.34.85
coordinacio.grau.antropologia@uab.cat

Grau en Arqueologia
César Carreras
93.581.35.52
coordinacio.grau.arqueologia@uab.cat

Grau en Ciència, Tecnologia i Humanitats
Xavier Roqué
 93.581.16.18
coordinacio.grau.cth@uab.cat

Grau en Ciències de l'Antiguitat
Grau en Estudis Clàssics

Cándida Ferrero
 93.581.18.22
coordinacio.grau.c.antiguitat@uab.cat

Graus Combinats
Mercè Coll
93.581.27.85
coordinacio.graus.combinats@uab.cat

Grau en Estudis Anglesos
Elisabet Pladevall
93.581.17.76
coordinacio.grau.angles@uab.cat

Grau en Estudis Francesos
Marta Estrada 
93.581.49.03
coordinacio.grau.frances@uab.cat

Grau en Estudis Socioculturals de Gènere 
Meri Torras 
 93.581.23.40
coordinacio.grau.estudis.genere@uab.cat 

Grau en Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística
Grau en Llengua i Literatura Catalanes

Francesc Xavier Vall
93.581.23.59
coordinacio.grau.catala@uab.cat

Grau en Filosofia
David Casacuberta
93.581.32.30
coordinacio.grau.filosofia@uab.cat

Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial
Grau en Geografia i Ordenació del Territori

Àngel Cebollada
93.581.17.36
coordinacio.grau.geografia@uab.cat

Grau en Història
Bernat Hernández
93.586.81.65
coordinacio.grau.historia@uab.cat

Grau en Història de l'Art
Anna Orriols
93.581.25.14
coordinacio.grau.art@uab.cat

Grau en Història, Política i Economia Contemporànies
Gemma Rubí
93.586.81.56
coordinacio.grau.hpec@uab.cat

Grau en Humanitats
Òscar Jané Checa
93.581.11.38
coordinacio.grau.humanitats@uab.cat

Grau en Llengua i Literatures Espanyoles
Juan Rodríguez
93.581.23.63
coordinacio.grau.espanyol@uab.cat

Grau en Musicologia
Francesc Cortés
93.581.26.19
coordinacio.grau.musicologia@uab.cat

Anàlisi i Gestió del Patrimoni Artístic
Rafael Cornudella 
93.581.16.33
coordinacio.master.patrimoni.artistic@uab.cat

Antropologia: Recerca Avançada i Intervenció Social
Teresa Tapada
 93.581.18.04
 coordinacio.master.antropologia.recerca@uab.cat

Antropologia Social i Cultural / Social and Cultural Anthropology
Teresa Tapada
93.581.18.04
coordinacio.master.ant.social.cultural@uab.cat

Arqueologia clàssica
Joaquim Pera 
93.581.33.16
coordinacio.master.arqueologia.classica@uab.cat

Ciència cognitiva i del llenguatge
Sergio Balari 
 93.586.80.72
coordinacio.master.ciencia.cognitiva@uab.cat

Egiptologia
Josep Cervelló
 93.586.88.34
 coordinacio.master.egiptologia@uab.cat

Elaboració de diccionaris i control de qualitat del lèxic espanyol
Cecilio Garriga
93.581.17.33
coordinacio.master.diccionaris@uab.cat

Estudis Anglesos Avançats / Advanced English Studies
Eva Codó 
 93.581.23.02
coordinacio.master.estudis.anglesos@uab.cat

Estudis avançats de Llengua i Literatura Catalanes
Josep Pujol
93.581.80.75
coordinacio.master.estudis.catala@uab.cat

Estudis teatrals
Rossend Arqués
93.581.11.90
coordinacio.master.estudis.teatrals@uab.cat

Estudis territorials i de la població
Jordi Nadal
93.581.80.57
coordinacio.master.estudis.territorials@uab.cat

Filosofia Analítica
Olga Fernández
93.581.21.68
coordinacio.master.filosofia.analitica@uab.cat

Filosofia Aplicada
Oriol Farrés
93.581.17.34
coordinacio.master.filosofia.aplicada@uab.cat

Francès Llengua Estrangera i Diversitat Lingüística
Xavier Blanco
93.581.49.01
coordinacio.master.frances@uab.cat

Geoinformació
Jordi Nadal
93.581.80.57
 coordinacio.master.geoinformacio@uab.cat

Gestió d'Àrees de Muntanya
Jordi Nadal
93.581.80.57
 coordinacio.master.muntanya@uab.cat

Història Contemporània
Jordi Figuerola
93.586.30.06
coordinacio.master.hist.contemporania@uab.cat

Humanitats i Patrimoni Digitals
Juan Antonio Barceló
93.586.43.35
coordinacio.master.humanitats.patrimoni.digitals@uab.cat

Identitat Europea Medieval
Fèlix Retamero
93.581.11.89
coordinacio.master.identitat@uab.cat

Literatura comparada: estudis literaris i culturals
Jordi Julià
93.581.23.45
coordinacio.master.lit.comparada@uab.cat

Llengua Espanyola, literatura hispànica i espanyol com a llengua estrangera
Dolors Poch
93.581.49.51
coordinacio.master.espanyol@uab.cat

Mediterrània Antiga
Borja Antela
93.581.12.86
coordinacio.master.mediterrania@uab.cat

Musicologia, educació musical i interpretació de la música antiga
Germán Gan
93.581.25.14
coordinacio.master.musicologia@uab.cat

Polítiques i Planificació per a les Ciutats, l'Ambient i el Paisatge
Jordi Nadal
93.581.80.57
coordinacio.master.ppcel@uab.cat

Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana
Rafael Micó 
93.581.83.27
coordinacio.master.paem@uab.cat