Coordinadors de titulació

Coordinacions d'Estudis de Grau

Grau d'Antropologia Social i Cultural
Virginia Fons
93.581.34.85
coordinacio.grau.antropologia@uab.cat

Grau en Arqueologia
Ermengol Gassiot
93.581.43.36
coordinacio.grau.arqueologia@uab.cat

Grau en Ciència, Tecnologia i Humanitats
Xavier Roqué
 93.581.16.18
coordinacio.grau.cth@uab.cat

Grau en Ciències de l'Antiguitat
Grau en Estudis Clàssics

Cándida Ferrero
 93.581.18.22
coordinacio.grau.c.antiguitat@uab.cat

Graus Combinats
María Machuca
93.581.19.12
coordinacio.graus.combinats@uab.cat

Grau en Estudis Anglesos
Elisabet Pladevall
93.581.17.76
coordinacio.grau.angles@uab.cat

Grau en Estudis Francesos
Marta Estrada 
93.581.49.03
coordinacio.grau.frances@uab.cat

Grau en Estudis Socioculturals de Gènere 
Meri Torras 
 93.581.23.40
coordinacio.grau.estudis.genere@uab.cat 

Grau en Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística
Grau en Llengua i Literatura Catalanes

Xavier Villalba Nicolàs
93.581.49.11
coordinacio.grau.catala@uab.cat

Grau en Filosofia
David Casacuberta
93.581.32.30
coordinacio.grau.filosofia@uab.cat

Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial
Grau en Geografia i Ordenació del Territori

Àngel Cebollada
93.581.17.36
coordinacio.grau.geografia@uab.cat

Grau en Història
Ignasi Fernandez
93.581.38.15
coordinacio.grau.historia@uab.cat

Grau en Història de l'Art
Daniel Rico
93.586.84.70
coordinacio.grau.art@uab.cat

Grau en Història, Política i Economia Contemporànies
Gemma Rubí
93.586.81.56
coordinacio.grau.hpec@uab.cat

Grau en Humanitats
Maria Garganté Llanes
93.581.16.33
coordinacio.grau.humanitats@uab.cat

Grau en Llengua i Literatures Espanyoles
Guillermo Serés
93.581.49.25
coordinacio.grau.espanyol@uab.cat

Grau en Musicologia
Francesc Cortés
93.581.26.19
coordinacio.grau.musicologia@uab.cat

 

Coordinacions d'Estudis de Màster

Anàlisi i Gestió del Patrimoni Artístic
Bonaventura Bassegoda
93.581.25.11
coordinacio.master.patrimoni.artistic@uab.cat

Antropologia: Recerca Avançada i Intervenció Social
Sílvia Gómez
 93.581.83.21
 coordinacio.master.antropologia.recerca@uab.cat

Antropologia Social i Cultural / Social and Cultural Anthropology
Sílvia Gómez
 93.581.83.21
coordinacio.master.ant.social.cultural@uab.cat

Arqueologia Clàssica Aplicada. Recerca i Transferència
Joaquim Pera 
93.581.33.16
coordinacio.master.arqueologia.classica@uab.cat

Arqueologia Prehistòrica
Rafael Micó 
93.581.83.27
coordinacio.master.paem@uab.cat

Ciència Cognitiva i del Llenguatge
Sergio Balari 
 93.586.80.72
coordinacio.master.ciencia.cognitiva@uab.cat

Egiptologia
Josep Cervelló
 93.586.88.34
 coordinacio.master.egiptologia@uab.cat

Elaboració de Diccionaris i Control de Qualitat del Lèxic Espanyol
Cecilio Garriga
93.581.17.33
coordinacio.master.diccionaris@uab.cat

Estudis Anglesos Avançats / Advanced English Studies
Eva Codó 
 93.581.23.02
coordinacio.master.estudis.anglesos@uab.cat

Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes
Josep Pujol
93.581.80.75
coordinacio.master.estudis.catala@uab.cat

Estudis Teatrals
Jordi Jané
93.581.17.79
coordinacio.master.estudis.teatrals@uab.cat

Estudis Territorials i de la Població
Jordi Nadal
93.581.80.57
coordinacio.master.estudis.territorials@uab.cat

Filosofia Analítica
Olga Fernández
93.581.21.68
coordinacio.master.filosofia.analitica@uab.cat

Filosofia Aplicada
Oriol Farrés
93.581.17.34
coordinacio.master.filosofia.aplicada@uab.cat

Francès Llengua Estrangera i Diversitat Lingüística
Xavier Blanco
93.581.49.01
coordinacio.master.frances@uab.cat

Geoinformació
Albert Pèlachs
93.581.80.57
 coordinacio.master.geoinformacio@uab.cat

Gestió d'Àrees de Muntanya
Jordi Nadal
93.581.80.57
 coordinacio.master.muntanya@uab.cat

Història Contemporània
Jordi Figuerola
93.586.30.06
coordinacio.master.hist.contemporania@uab.cat

Humanitats i Patrimoni Digitals
Juan Antonio Barceló
93.586.43.35
coordinacio.master.humanitats.patrimoni.digitals@uab.cat

Identitat Europea Medieval
Fèlix Retamero
93.581.11.89
coordinacio.master.identitat@uab.cat

Literatura Comparada: Estudis Literaris i Culturals
Jordi Julià
93.581.23.45
coordinacio.master.lit.comparada@uab.cat

Llengua Espanyola, Literatura Hispànica i Espanyol com a Llengua Estrangera
Dolors Poch
93.581.49.51
coordinacio.master.espanyol@uab.cat

Mediterrània Antiga
Borja Antela
93.581.12.86
coordinacio.master.mediterrania@uab.cat

Musicologia, Educació Musical i Interpretació de la Música Antiga
Jaume Ayats
93.586.84.68
coordinacio.master.musicologia@uab.cat