Coordinadors de titulació

Bachelor's degree in History, Politics and Economics 
Mª Gemma Rubí 
 93.581.20.01
coordinacio.grau.hpe@uab.cat 

Grau d'Antropologia Social i Cultural
Montserrat Clua
93.586.83.18
coordinacio.grau.antropologia@uab.cat

Grau d'Arqueologia
Ermengol Gassiot
93.581.43.36
coordinacio.grau.arqueologia@uab.cat

Grau de Ciències de l'Antiguitat
Grau d'Estudis Clàssics

Jordi Pàmias
 93.586.83.91
coordinacio.grau.c.antiguitat@uab.cat

Grau d'Estudis Anglesos
Elisabet Pladevall
93.581.27.85
coordinacio.grau.angles@uab.cat

Grau de Llengua i Literatura Catalanes
Francesc Xavier Vall
93.581.23.59
coordinacio.grau.catala@uab.cat

Grau d'Estudis Francesos
Anna Corral
93.581.14.10
coordinacio.grau.frances@uab.cat

Grau d'Estudis de Gènere 
Meri Torras 
 93.581.23.40
coordinacio.grau.estudis.genere@uab.cat 

Grau de Llengua i Literatures Espanyoles
María Machuca
93.581.23.40
coordinacio.grau.espanyol@uab.cat

Grau de Filosofia
Jordi Vallverdú
93.581.83.92
coordinacio.grau.filosofia@uab.cat

Grau de Geografia, Medi Ambient i Planificació 
Grau de Geografia i Ordenació del Territori

Asunción Blanco
93.581.18.59
coordinacio.grau.geografia@uab.cat
Joan Carles Llurdés (sotscoordinador)

Grau d'Història
Bernat Hernández
93.586.81.65
coordinacio.grau.historia@uab.cat

Grau d'Història de l'Art
Francesc de Rueda
93.581.84.70
coordinacio.grau.art@uab.cat

Grau de Musicologia
Francesc Cortés
93.581.26.19
coordinacio.grau.musicologia@uab.cat

Grau d'Humanitats
Òscar Jané Checa
93.581.11.38
coordinacio.grau.humanitats@uab.cat

Graus Combinats
Mercè Coll
93.581.27.85
coordinacio.graus.combinats@uab.cat
 

Anàlisi i Gestió del Patrimoni Artístic
Rafael Cornudella 
93.581.16.33
coordinacio.master.patrimoni.artistic@uab.cat

Antropologia: Recerca Avançada i Intervenció Social
Dan Rodríguez 
 93.581.10.99
 coordinacio.master.antropologia.recerca@uab.cat

Antropologia Social i Cultural / Social and Cultural Anthropology
Dan Rodríguez 
93.581.34.58
coordinacio.master.ant.social.cultural@uab.cat

Arqueologia clàssica
Quim Pera 
93.581.33.16
coordinacio.master.arqueologia.classica@uab.cat

Ciència cognitiva i del llenguatge
Anna Gavarró 
93.586.80.76
coordinacio.master.ciencia.cognitiva@uab.cat

Egiptologia
Josep Cervelló
 93.586.88.34
 coordinacio.master.egiptologia@uab.cat

Elaboració de diccionaris i control de qualitat del lèxic espanyol
Cecilio Garriga
93.581.17.33
coordinacio.master.diccionaris@uab.cat

Estudis Anglesos Avançats / Advanced English Studies
Mireia Llinàs 
93.581.23.27
coordinacio.master.estudis.anglesos@uab.cat

Estudis avançats de Llengua i Literatura Catalanes
Xavier Villalba
93.581.49.11
coordinacio.master.estudis.catala@uab.cat

Estudis teatrals
Francesc Foguet
93.586.80.71
coordinacio.master.estudis.teatrals@uab.cat

Estudis territorials i de la població
Jordi Nadal
93.581.80.57
coordinacio.master.estudis.territorials@uab.cat

Filosofia Analítica
Olga Fernández
93.581.21.68
coordinacio.master.filosofia.analitica@uab.cat

Filosofia Aplicada
Oriol Farrés
93.581.17.34
coordinacio.master.filosofia.aplicada@uab.cat

Francès Llengua Estrangera i Diversitat Lingüística
Rossend Arqués
93.581.31.71
coordinacio.master.frances@uab.cat

Geoinformació
Joan Nunes
 93.581.30.79
 coordinacio.master.geoinformacio@uab.cat

Història Contemporània
Jordi Figuerola
93.586.30.06
coordinacio.master.hist.contemporania@uab.cat

Identitat Europea Medieval
Fèlix Retamero
93.581.11.89
coordinacio.master.identitat@uab.cat

Literatura comparada: estudis literaris i culturals
David Roas
93.581.23.42
coordinacio.master.lit.comparada@uab.cat

Llengua Espanyola, literatura hispànica i espanyol com a llengua estrangera
Dolors Poch
93.581.49.51
coordinacio.master.espanyol@uab.cat

Mediterrània Antiga
Borja Antela
93.581.12.86
coordinacio.master.mediterrania@uab.cat

Musicologia, educació musical i interpretació de la música antiga
Jordi Rifé 
93.581.25.14
coordinacio.master.musicologia@uab.cat

Polítiques i Planificació per a les Ciutats, l'Ambient i el Paisatge
Jordi Nadal
93.581.80.57
coordinacio.master.ppcel@uab.cat

Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana
Jordi Cortadella 
93.581.12.86
coordinacio.master.paem@uab.cat