Junta Permanent de Facultat

FACULTAT DE FILOSOFIA I  LLETRES

MEMBRES DE LA JUNTA PERMANENT

Actualitzat: novembre 2017

 Membres Nats
Joan Carbonell Degà
 
Margarita Freixas Secretària i Viced. d’Economia, Serveis i Espais
Manuel Santirso Viced. de Comunitat Universitària i Promoció d’Estudis
Anna Badia Vicedegana de Programació dels Estudis de Grau
Eva Codó Vicedegana d’Ordenació d’Estudis
Raquel Piqué
 
Vicedegana de Programació dels Estudis de Postgrau
 
 
Fernando Guerrero Administrador de Centre
Francisco Cuevas Gestor Acadèmic
 
Gemma Puigvert Directora Departament CC.Antiguitat i E.M.
Eulàlia Bonet Directora Departament Filologia Catalana
Beatriz Ferrús Directora Departament Filologia Espanyola
Ricard Ripoll Director Departament Filologia Francesa i Romànica
Carme Miralles Directora Departament Geografia
Francesc Vilanova Director Departament Història Moderna i Contemporània
Roberto Risch Director Departament Prehistòria
Montserrat Ventura Directora Departament Antropologia Social i Cultural
Montserrat Claveria Directora Departament d'Art i Musicologia
Montserrat Capdevila Directora Departament Filologia Anglesa i de Germanística
Daniel Gamper Director Departament Filosofia
 
Jaume Aulet Coordinador d’Estudis en Llengua i Literatura Catalanes
Marta Oller Coordinadora dels Graus Combinats
Jordi Pàmias Coordinador d’Estudis Clàssics
Maria Machuca Coordinadora d’Estudis en Llengua Espanyola
Marta
 
Tafalla
 
Coordinadora d’Estudis de Filosofia
Asunción Blanco Coordinadora d’Estudis en Geografia i Ordenació del Territori
Bernat Hernández
 
Coordinador d’Estudis d’Història
Francesc
 
Cortés
 
Coordinador d’Estudis de Musicologia
Montserrat Clua Coordinador d’Estudis d’Antropologia Social i Cultural
Mercè
 
Coll Coordinadora d’Estudis Anglesos
Anna Corral
 
Coordinadora d’Estudis Francesos
Francesc De Rueda Coordinadora d’Estudis d’Història de l’Art
Ermengol
 
Gassiot
 
Coordinador d’Estudis d’Arqueologia
Oscar Jané Coordinador d’Estudis d’Humanitats

Sector B 
Cristina Buenafuentes Filologia Espanyola
 
Susagna Tubau Muntañá Filologia Francesa
 

Sector B (Postdoctorat) 
Alba Igarreta Fernández Filologia Espanyola
 
PAS
 
Núria Gallart Biblioteca d’Humanitats
David Hernández Filosofia
Àngels Guimerà Deganat
 
Estudiants
 
Oriol Güell Almirall Geografia i Ord. del Territori  
Núria Marín i Valls Geografia i Ord. del Territori  
David Barnet i Gabanyach Història  
Oriol Carmona Sánchez Història  
Pol Francolí Domínguez Història  
Abel Vico Baño Història  
Albert Font i Sancho Musicologia  
Laura Roger i Anglada Musicologia