Junta Permanente de Facultad

FACULTAD DE FILOSOFÍA I  LETRAS

MIEMBROS DE LA JUNTA PERMANENTE

Actualizado: abril 2019

 Miembros Nats

 
Joan Carbonell Degà
Albert Pèlachs Secretàri i Vicedegà d’Economia, Infraestructures i Promoció
Manuel Santirso Viced.de Comunitat Univ. Ocupabilitat, Mobilitat i Internacionalització
Margarita Freixas Vicedegana d’Estudis de Grau i de Qualitat Docent
Hortènsia Curell Vicedegana d’Ordenació d’Estudis
Xavier Roqué Vicedegà d’Estudis de Postgrau
 
Fernando Guerrero         Administrador de Centre
Francisco Cuevas         Gestor Acadèmic
 
Gemma Puigvert Directora Departament CC.Antiguitat i E.M.
Eulàlia Bonet Directora Departament Filologia Catalana
Beatriz Ferrús Directora Departament Filologia Espanyola
Ricard Ripoll Director Departament Filologia Francesa i Romànica
Carme Miralles Directora Departament Geografia
Francesc Vilanova Director Departament Història Moderna i Contemporània
Maria Saña Directora Departament Prehistòria
Montserrat Ventura Directora Departament Antropologia Social i Cultural
Montserrat Claveria Directora Departament d'Art i Musicologia
Montserrat Capdevila Directora Departament Filologia Anglesa i de Germanística
Daniel Gamper Director Departament Filosofia
 
Jaume Aulet Coordinador d’Estudis en Llengua i Literatura Catalanes
Mercè Coll Coordinadora dels Graus Combinats
Jordi Pàmias Coordinador d’Estudis Clàssics
Maria Machuca Coordinadora d’Estudis en Llengua Espanyola
Jordi Vallverdú Coordinador d’Estudis de Filosofia
Asunción Blanco Coordinadora d’Estudis en Geografia i Ordenació del Territori
Bernat Hernández Coordinador d’Estudis d’Història
Francesc Cortés Coordinador d’Estudis de Musicologia
Montserrat Clua Coordinador d’Estudis d’Antropologia Social i Cultural
Elisabet Pladevall Coordinadora d’Estudis Anglesos
Anna Corral Coordinadora d’Estudis Francesos
Francesc De Rueda Coordinadora d’Estudis d’Història de l’Art
Carreras Cèsar Coordinador d’Estudis d’Arqueologia
Òscar Jané Coordinador d’Estudis d’Humanitats
Gemma Rubí Coordinadora d’Estudis d’Història, Política i Economia
Meri Torras Coordinadora d’Estudis de Gènere

Sector B 
Cristina Buenafuentes Filologia Espanyola
Susagna Tubau Filologia Francesa

Sector B (Postdoctorat) 
 
Alba Igarreta Filologia Espanyola

PAS
 
Núria Gallart Biblioteca d’Humanitats
David Hernández Filosofia
Àngels Guimerà Deganat
     
 
Estudiants
 
Oriol Güell Almirall Geografia i Ord. del Territori  
Núria Marín i Valls Geografia i Ord. del Territori  
David Barnet i Gabanyach Història  
Oriol Carmona Sánchez Història  
Pol Francolí Domínguez Història  
Abel Vico Baño Història  
Albert Font i Sancho Musicologia  
Laura Roger i Anglada Musicologia