Estudiantat

Assamblea i Associacions d'Estudiants

Associacions d'Estudiants 
Són els òrgans de participació dels estudiants al centre: Les formen tots aquells estudiants interessats en discutir allò que els afecta.
 
Consell d’Estudiants de la Facultat de ciències. 
El Consell d’Estudiants de la Facultat de Ciències (CECiències) és el màxim òrgan de representació, debat i coordinació de l’alumnat de la Facultat de Ciències de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 
Són membres del CECiències, amb veu i vot, els representants de cada grup acadèmic de grau, els representants de cada màster i els membres de la Junta de la Facultat de Ciències. Cada representant de grup acadèmic de grau i/o màster tindrà un suplent. El càrrec de representant del grup acadèmic de grau pot coincidir amb la figura del delegat. 
Poden assistir a les sessions del CECiències, amb veu i sense vot, tots els estudiants matriculats als ensenyaments impartits per la Facultat. 
 
Per contactar, adreceu-vos a l'e-mail: consell.estudiants.ciencies@uab.cat i/o cecienciesuab@gmail.com
 
Assemblea de Ciències-Biociències.
L'Assemblea la forma qualsevol estudiant interessat en millorar les condicions docents del col·lectiu estudiantil de la Facultat. L'objectiu de l'Assemblea és conscienciar els estudiants sobre el que signifiquen les reformes educatives actuals i portar a l'àmbit de la Facultat diverses problemàtiques que afecten al jovent.
 
Per contactar, adreceu-vos a l'e-mail: ciencies@moviments.net.
 
Associació d'Estudiants de Física UAB
L’Associació d'Estudiants de Física de la UAB organitza activitats de divulgació i actualització científica oberta a tot l’alumnat de la UAB en àmbits relacionats amb la física i les seves sortides professionals. 
Per contactar, adreceu-vos a l'e-mail: estudiants.fisica.uab@gmail.com
 
Edifici d'Estudiants
És l'espai físic de trobada dels col·lectius i dels serveis per a estudiants, tan socials com culturals. L'edifici disposa de locals per col·lectius, sala d'actes, teatre, cinema, una sala d'assaig, sales de reunió i una sala d'informàtica per a col·lectius. 
 
A l'Edifici hi podeu trobar, entre altres, els col·lectius: Alternativa Estel (AE), Club Alpí Universitari (CAU), Associació Prodisminuïts de la UAB (ADUAB), Erasmus & International Student Network (EISN Barcelona), Joves per l'Alliberament Lèsbic i Gai (JALG) i la Coordinadora d'estudiants dels Països Catalans(CEPC).
 
Si teniu alguna iniciativa individual, una consulta pedagògica o sobre normatives, podeu posar-vos en contacte amb el programa de Suport a Projectes (projectes.estudiants@uab.es), amb la Unitat d'Assessorament Psicopedagògica (uap@uab.es) o amb el programa d'Assessorament a Estudiants (assessorament.estudiants@uab.es).
 
Per qualsevol altre informació, poseu-vos en contacte amb el Punt de Serveis de l'Edifici d'Estudiants per telèfon: 93 581 10 21, per correu electrònic: punt.serveis@uab.cat, o a través del web: http://laxarxa.uab.es.