Solidaritat

La UAB contribueix a la construcció d'una universitat més solidària i compromesa amb la realitat social, mitjançant la promoció de la participació voluntària de la comunitat universitària i el treball per garantir la igualtat d'oportunitats.

Programa CROMA


Amb aquest programa pretenem lluitar contra el fracàs i l’abandonament escolars i afavorir la continuïtat i la transició entre etapes educatives d’infants i joves que es troben en situació de desavantatge educatiu. 
 

Cooperació i educació per al desenvolupament

Promovem l’acció, la formació i la recerca en l'àmbit de la cooperació universitària amb països del Sud i impulsem una educació crítica amb esperit transformador que contribueixi a la superació de les desigualtats globals. 

Saber-ne més >

Economia solidària

Impulsem nous models econòmics més justos i sostenibles. A la Facultat d'Economia i Empresa s'ha introduït l'economia social i solidària en els plans d'estudis i a la Facultat de Veterinària es treballa sobre la sobirania alimentària.

Saber-ne més >

Programa de Justícia

Contribució a la integració social i la reinserció de les persones privades de llibertat mitjançant activitats de voluntariat que promouen la participació activa dels universitaris i possibiliten un acostament progressiu dels interns a la societat.
 

Saber-ne més >

Plataforma Afectats Hipoteca


La UAB gestiona un programa de voluntariat a la PAH de Barcelona. Els voluntaris contribueixen a una millor recollida de la informació i duen a terme les primeres entrevistes a les persones que contacten per demanar suport.
 

Triem banca ètica

La UAB duu a terme activitats per conscienciar sobre els impactes negatius del model econòmic neoliberal i de la banca convencional i, a la vegada, promoure vies alternatives com l'economia social i solidària i les finances ètiques.

Saber-ne més >

Campus Ítaca

Programa socioeducatiu destinat a estudiants que han acabat 3r d'ESO per motivar-los a continuar estudiant un cop superada l'etapa d'escolarització obligatòria.

 

Saber-ne més >