Responsabilitat social universitària

Medi ambient

El campus de la UAB, d’una extensió aproximada de 260 hectàrees, se situa en el municipi de Cerdanyola del Vallès, en un entorn molt urbanitzat i amb infraestructures múltiples. Malgrat la transformació deguda a la urbanització creixent de la Universitat, manté encara un mosaic agroforestal amb uns valors naturals i socials de gran importància. En aquest apartat podreu trobar informació sobre la xarxa de camins del campus, la gestió de les zones enjardinades o els projectes de millora de la biodiversitat: seguiment de papallones i col·locació i seguiment de caixes niu per a mallerengues, entre d’altres.
 

Entorn natural del campus

El campus de la UAB, de 260 hectàrees, es troba a Cerdanyola del Vallès, en un entorn amb infraestructures múltiples. Tot i la urbanització important de la zona, manté encara un mosaic agroforestal amb uns valors naturals i socials de gran importància.

Saber-ne més >

Mobilitat i transports

El web de mobilitat i transports de la UAB informa sobre els mitjans de transport disponibles per arribar al campus des de qualsevol punt, i consciencia sobre la necessitat d'evolucionar cap a un model de mobilitat més sostenible, segur i equitatiu.

Saber-ne més >

Energia i aigua

L'activitat diària de la UAB comporta un consum d'energia i d'aigua molt elevat. Per millorar l'eficiència i reduir el consum, es milloren continuament les instal·lacions i es fomenten actituds responsables entre la comunitat universitària.

Saber-ne més >

Residus

La UAB treballa per gestionar els residus correctament, intentant de no generar-ne, fomentant-ne l'ampliació de la vida útil, la reutilització i la minimització i, en darrer terme, separant-los correctament per reciclar-los.

Saber-ne més >

Siguem sostenibles

Moltes activitats generen impactes negatius sobre el medi. La UAB incorpora criteris ambientals en les diverses activitats, com ara l'adquisició i la contractació de béns i serveis, la celebració d’esdeveniments o la compensació d’emissions.

Saber-ne més >