Responsabilitat social universitària

Presentació

Presentació

La Universitat Autònoma de Barcelona té una llarga trajectòria de compromís amb el medi ambient i de preocupació pel benestar social. A inicis dels anys 2000 la universitat va reforçar aquest compromís amb diverses accions que promovien la transferència del coneixement cap a la societat, amb programes de gestió ambiental i de solidaritat.
L'any 2010, i en el marc del Pla Director 2010-12, es va desenvolupar la primera estratègia integral en Responsabilitat Social Universitària en la seva triple dimensió: Econòmica, Social i Mediambiental:

"Les bones pràctiques pel que fa a responsabilitat social corporativa són un factor de competitivitat positiva, sobretot a llarg termini, que s'associa a la qualitat, a la transparència i la sostenibilitat. L'actual context de crisi en què ens trobem accentua les debilitats de les organitzacions, però també ofereix oportunitats. per això, el compromís de la universitat amb els diferents grups d'interès, el medi ambient i la societat en general, són clau per al seu desenvolupament futur ".

Tres anys desprès i ja en el marc del següent Pla Director, es va avançar un pas més proposant "la implementació i la transparència de mesures de Responsabilitat Social Universitària”, així com el lideratge d'accions conjuntes de amb l'ACUP (Associació Catalana d'Universitats Públiques Catalanes) i amb les aliances europees com l’ECIU (European Consortium of Innovative Universities) ".

La UAB és conscient que el coneixement és cada vegada més interdisciplinari, obert, translacional, cooperatiu i pràctic i que ha de ser capaç de donar resposta als principals reptes i problemes socials, com ara l'alimentació, la salut, les desigualtats socials, la pobresa i els efectes de l'envelliment, de la globalització i dels canvis demogràfics. La universitat també ha de proveir espais i moments que fomentin les relacions interpersonals i la concurrència dels diferents col·lectius de tota la comunitat universitària amb l'objectiu de transmetre els seus valors i on es generin relacions socials.

En aquest context, i després d'un procés participatiu, la UAB ha definit el "Pla Estratègic Horitzó 2030", incloent línies clarament emmarcades en la Responsabilitat Social i alineades amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

El Pla Estratègic Horitzó 2030 es pot consultar aquí. 

La memòria RSU 2019 està disponible aquí

La memòria RSU 2021 està disponible aquí