Responsabilitat social universitària

Grups d'interès de la UAB

Grups d’interès de la UAB

Els grups d’interès (o Stakeholders) són aquells grups de persones que es veuen afectats o que poden afectar el desenvolupament de l’activitat d’una organització.
La gestió dels grups d’interès és un element clau en el desenvolupament de l’estratègia de Responsabilitat Social perquè integra de forma voluntària les preocupacions d’aquests grups en les decisions estratègiques de la universitat.

 
Grup d'interès Descripció
Estudiants Estudiants de grau, postgrau (màster) i doctorat, estudiants de cursos específics
Antics alumnes (alumni) Titulats de grau o de postgrau, doctors
Famílies dels estudiants Pares o altres familiars dels estudiants (que es fan càrrec dels costos dels Estudis
 universitaris)
Personal docent i investigador (PDI) Professors permanents, docents i investigadors a temps parcial, professors visitants
Personal d’administració i serveis (PAS) Personal que presta suport i assistència a estudiants i professors
Proveïdors i empreses de serveis contractades Empreses de manteniment, neteja, seguretat, cafeteries i vending, etc.
Administracions públiques (AAPP) Administracions públiques
Altres institucions i centres acadèmics Institucions d’altres universitats i comunitat acadèmica en general
Empreses Empreses que acullen titulats i estudiants en pràctica, empreses que participen en 
projectes de recerca o transferència de coneixement, empreses spin-off i start-up
Institucions, organitzacions i entitats Institucions, organitzacions i/o entitats culturals, artístiques, esportives, etc., 
ONG i associacions que col·laboren amb la universitat
Entorn social Veïns dels barris de la universitat, comerç local proper a la universitat; 
col·lectius específics, com gent gran i estudiants de secundària