Igualtat i gènere

Una de les tasques de la UAB és elaborar propostes de plans d'acció adreçats a millorar la situació d'aquells col·lectius que poden estar desfavorits per raó de sexe, a causa d’una discapacitat o per la seva situació econòmica o social.

Psicogènere

Psicogènere. Unitat d’Intervenció en Relacions Abusives de Gènere ofereix serveis de prevenció, assessorament i orientació als professionals i a les institucions que estiguin vivint o intervenint en situacions de violència.

Saber-ne més >

Programa Shere Rom


Es tracta d’una activitat d'intervenció socioeducativa en contextos de diversitat cultural. S'ha dut a terme en diferents escoles de Barcelona i Badalona amb infants que pertanyen a minories ètniques i que es troben en una situació de risc d'exclusió social. 

Saber-ne més >

Fundació Wassu UAB

La Fundació Wassu UAB és una organització científica d'àmbit internacional, que actua per a la prevenció de la Mutilació Genital Femenina (MGF) a través de la recerca antropològica i mèdica, aplicada a la transferència de coneixement.

 

Programa Lecxit

Aquest projecte té l’objectiu de millorar la comprensió lectora d'infants de segon cicle de primària. Els voluntaris es reuneixen amb els infants per llegir conjuntament en horari extraescolar i contribueixen a la creació d'un espai d'entreteniment i confiança.

Saber-ne més >

Campus Ítaca

Programa socioeducatiu destinat a estudiants que han acabat 3r d'ESO per motivar-los a continuar estudiant un cop superada l'etapa d'escolarització obligatòria.

 

Saber-ne més >

Observatori per a la Igualtat

L'Observatori se centra en l'àmbit de desigualtat entre col·lectius que puguin veure estar sotmesos a condicions desfavorables per raó de gènere, discapacitat o situació econòmica o social.

Saber-ne més >

Programa Argó


Assessorament als estudiants de batxillerat i de CFGS en el seu pas a la universitat. La UAB orienta en el treball de recerca i ofereix estades de pràctiques.

Saber-ne més >

PIUNE

L’equip del PIUNE treballa per garantir que qualsevol persona, independentment de la discapacitat que tingui, pugui accedir als estudis superiors amb igualtat d'oportunitats i gaudir d'una vida acadèmica i social plena i autònoma, com la de la resta.
 

La Universitat a l'Abast

A través de l’Institut de Ciències de l'Educació la UAB ha obert les portes a tota la població, sense límits generacionals, socials ni geogràfics, amb el programa La Universitat a l’Abast.

Saber-ne més >