La UAB edita un material per a ús no sexista del llenguatge

El material "10 pistes per a un ús no sexista del llenguatge" tracta de desemmascarar alguns usos androcèntrics i sexistes i en proposa solucions, alhora que també descriu algunes estratègies lingüístiques que la llengua mateixa ens forneix per tenir alternatives a l'ús del masculí com a genèric Llegir més

Agenda

Veure tota l'agenda

Twitter

Veure més tweets