Personal docent i investigador

L'Observatori per a la Igualtat de la UAB juntament amb l'Àrea de Formació i amb l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) organitza cursos en matèria d'igualtat de gènere adreçats al personal docent. Són els següents:

     
  • Introducció de la perspectiva de gènere en la docència. Curs dissenyat per l’Observatori i organitzat conjuntament amb l’ICE adreçat al personal acadèmic amb l’objectiu de generar les condicions i les eines necessàries per tal que el personal acadèmic de la UAB se sensibilitzi i reflexioni sobre la dimensió androcèntrica de la ciència. Es pretén, a més, dotar el personal acadèmic del coneixement necessari per a desenvolupar la tasca docent amb perspectiva de gènere, tant pel que fa als continguts que es transmeten com a les estratègies educatives i formatives. 

  • Nocions bàsiques sobre la igualtat de gènere. Curs que té com objectiu proporcionar coneixements bàsics sobre la igualtat de gènere a la nostra societat actual, en què consisteix i quines conseqüències té en l'àmbit laboral i personal. Aquest curs també està obert al personal de l’administració i serveis.

  • Discriminació, assetjament sexual i tracte vexatori. Curs elaborat per l’Observatori amb el Centre Joan Rivière de la Facultat de Psicologia de la UAB. Curs adreçat al personal treballador de la UAB (PAS, PDI i PIF) sobre violència de gènere: què és, els aspectes estructurals, la normativa vigent, i els mecanismes disponibles a la UAB per fer-li front i denunciar-la. L’objectiu és proporcionar els conceptes i nocions necessàries per situar i detectar les diferents formes de violència de gènere, i alhora donar a conèixer les eines disponibles a la nostra universitat per fer front i denunciar aquest tipus de situacions.