CORE en Salut Mental

Una de cada quatre persones tindrà problemes mentals una vegada a la vida, i la seva incidència en la població - en augment - representa enormes costos econòmics i socials, inclús per sobre d’altres patologies com el càncer i els problemes cardiovasculars. A més, tal i com ho defineix la OMS, la Salut Mental “no és només l'absència de trastorns mentals. Es un estat de benestar en el qual l'individu és conscient de les seves pròpies capacitats, pot afrontar les tensions normals de la vida, pot treballar de forma productiva i fructífera i és capaç de fer una contribució a la seva comunitat.” Això té implicacions complexes que requereixen d’un  enfocament multisectorial, i en el que és primordial promoure la Salut Mental durant tot el cicle vital, garantint als nens un començament saludable, evitant així trastorns mentals en l'edat adulta i la vellesa.

Es per tots aquests motius que la Salut Mental constitueix un repte actual i futur de la societat europea, pel qual cal apostar i invertir des de diferents vessants, una d’elles la investigació. La UAB i el seu agregats disposen de les capacitats tan humanes com materials necessàries per desenvolupar projectes en aquest àmbit.  Per articular de forma efectiva aquestes capacitats es proposa el projecte de Comunitat de Recerca Estratègica (CORE). Aquesta agrupació generadora de coneixement, conformada per grups i centres de recerca de l’entorn del Campus d'Excelencia Internacional (CEI), té com objectius crear xarxa, donar visibilitat i posicionar als seus membres a nivell local e internacional, i contribuir a l’avançament del coneixement, incorporant a tots els agents clau del sistema amb l'objectiu comú de donar resposta als reptes de la Salut Mental, l’hora que s’incrementa la competitivitat dels grups tan de forma individual com col·lectiva. Unir esforços en la coordinació de les actuacions, i compartir recursos i informació de forma transversal, convertiran la CORE en instrument impulsor de les potencialitats en recerca i transferència (a la industria però també a la societat) de l’Esfera UABCEI , dins d’un àmbit crític, i en un node de referència a nivell europeu.