Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Institut deCiències de l'Educació ICE

VIII Olimpíada Clàssica de la UAB

Tallers adreçats a alumnes

AVDENTES FORTVNA IVVAT

L’Equip Argó de Llengües i Cultura Clàssiques i el grau en Ciències de l’Antiguitat de la Universitat Autònoma de Barcelona, en col·laboració amb l’ICE de la UAB i el Deganat de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB, us presenten la vuitena edició de l’Olimpíada Clàssica destinada a l'alumnat de segon de batxillerat de Catalunya.

L’Olimpíada consistirà en dues proves, una de grec i una altra de llatí, que se celebraran el dimecres, 17 d’abril de 2024 a la UAB.

Bases

Objectius

Els objectius de l’Olimpíada Clàssica són els següents:

 • Fomentar l’estudi de les llengües i la cultura clàssiques entre l'alumnat,
 • Premiar l’esforç i l’excel·lència acadèmica,
 • Proporcionar un punt de trobada entre l’ensenyament secundari i la universitat.

Participació

La participació en l’Olimpíada Clàssica 2024 està oberta a tot l'alumnat dels centres d’ensenyament secundari de Catalunya matriculats durant el curs 2023-2024 en les assignatures de Llatí i/o Grec de 2n de batxillerat. La participació és individual i gratuïta.

 

Inscripció

Les inscripcions finalitzen el 14 d'abril de 2024. 

El professorat del centre educatiu és qui fa la inscripció de l’alumnat que vulgui participar en l’activitat.

 

Inscripció tancada

 

Seu i data

L’Olimpíada tindrà lloc el dimecres 17 d’abril de 2024 a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona, a Bellaterra, de 16 h a 19.15 h (Aules 601 i 602):

 • 16 h a 17.30 h: prova de llatí.
 • 17.45 h a 19.15 h: prova de grec.

Excepcionalment es podrà modificar la data i l’hora si circumstàncies de força major ho exigeixen; en aquest cas, l'alumnat participant serà informat oportunament.
Abans de la prova l'alumnat participant haurà d’acreditar-se amb el DNI. És imprescindible que el portin el dia de la prova.

 

Competències i continguts

La prova es fonamentarà en el currículum de les assignatures de Llatí i Grec de 1r i 2n de batxillerat. El text tindrà en compte la reducció horària de les matèries Grec i Llatí a primer de batxillerat.

 

Desenvolupament

L’Olimpíada tindrà una durada de 3 hores, més una pausa de 15 minuts, i constarà de dues proves de 90 minuts cadascuna en dues modalitats:

 • Llatí: traducció d’un text breu i 25 preguntes de resposta breu. S’hi inclouran qüestions de morfologia i sintaxi del llatí, de lèxic llatí i etimologia llatina de vocabulari català i castellà, literatura llatina, civilització romana i la seva pervivència en la cultura occidental.
 • Grec: traducció d’un text breu i 25 preguntes de resposta breu. S’hi inclouran qüestions de morfologia i sintaxi del grec, de lèxic grec i etimologia grega de vocabulari català i castellà, literatura grega, civilització grega i la seva pervivència en la cultura occidental.

Els exàmens seran sobre 10 punts: 5 punts seran de la traducció i els altres 5 de les preguntes.

De la part de les preguntes:

 • Cadascuna d’elles val 0,2 punts
 • Les no respostes 0 punts
 • Les respostes errònies restaran 0,2 punts

L'alumnat participant es pot inscriure a una sola de les proves o a totes dues. 
Podrà portar diccionari (amb apèndix gramatical inclòs).

 

Premis

El jurat estarà format per professorat del grau d’Estudis Clàssics de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Es concediran els premis següents, que s’acumularan si escau:

 • S’atorgarà una única matrícula gratuïta de tot el primer curs per a l’alumne/a que obtingui la nota més alta de qualsevol de les dues modalitats (grec / llatí) per cursar indistintament el grau de Ciències de l’Antiguitat o el grau d’Estudis d’Anglès i de Clàssiques.
 • S’atorgarà un premi de 150€ a la primera persona guanyadora de cada modalitat (grec / llatí).
 • S’atorgarà un premi consistent en llibres a les segones persones guanyadores de cada modalitat (grec / llatí).
 • S’atorgarà un diploma a les tres primeres persones guanyadores de cada modalitat (grec / llatí).

En cas que la persona amb la nota més alta no es matriculi en un dels graus indicats, la matrícula gratuïta recaurà en un altra de les persones premiades (respectant l’ordre dels resultats), si escau.

La resolució d’aquest jurat serà inapel·lable. 
Els noms de l'alumnat participant premiat s’anunciaran el 17 de maig i la primera setmana de juny es farà el lliurament de premis a la Facultat de Lletres de la UAB.

 

Proves anteriors

Es poden consultar les proves de les edicions anteriors a: https://webs.uab.cat/iceclassiques/proves-olimpiada-classica-anteriors

 

Acceptació

La participació a l’Olimpíada Clàssica suposa l’acceptació d’aquestes bases i les decisions que la comissió organitzadora prengui davant de qualsevol contingència.

 

Comissió organitzadora

Cándida Ferrero, professora agregada de Filologia Llatina, UAB.
Sebastià Giralt, professor agregat de Filologia Llatina, UAB.
Marta Oller, professora agregada de Filologia Grega, UAB.
Jordi Pàmias, professor agregat de Filologia Grega, UAB.
Gemma Puigvert, professora titular de Filologia Llatina, UAB.