Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Institut deCiències de l'Educació ICE

Jornades adreçades a professorat

El Programa Argó de l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE) de la UAB és un programa de transició secundària-universitat. Aquest programa, que es desenvolupa des del curs 2003-2004, té com a objectiu facilitar la transició entre l'educació secundària i la universitat a través de múltiples activitats que afavoreixen l'orientació acadèmica de l'alumnat de secundària (tallers, assessoraments, recerques per aprendre, estades i cursos d'estiu) i l'acostament i col·laboració entre docents de diferents nivells educatius. El programa Argó implica directament els estudiants dels darrers cursos de l'ESO i del Batxillerat, el professorat d'Educació Secundària i els docents dels departaments universitaris. El Programa té una voluntat clara de transferència de coneixements als estudiants de secundària i batxillerat i professorat dels centres educatius.

 

Un dels objectius dels Programa Argó és la contribució a l'actualització de coneixements del professorat de secundària i, en aquest context, s'organitzen jornades de temes específics adreçades tant a aquest professorat com al de les universitats.

 

VII Trobada de professorat d'economia de secundària i d'universitat

Jornada de Biociències: Microplàstics i els seus efectes sobre organismes vius

XIII Jornada les matemàtiques entre la secundària i la universitat

Jornada Argó de Geografia: Conflictivitat territorial com a problema social rellevant

Jornada de presentació del joc "A 10 torns del col·lapse"

Jornada Batxibac