Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Institut deCiències de l'Educació ICE

Sol·licitud del títol del CAP

Per sol·licitar el títol del CAP envieu un missatge de correu electrònic a ga.ice@uab.cat indicant el vostre nom i cognoms, el DNI i l’any de realització del CAP.

Un cop revisem el vostre expedient us avisarem perquè feu la sol·licitud a través del registre de la UAB (electrònica o presencialment):

https://seuelectronica.uab.cat/registre-electronic-info.

La taxa per a l’expedició del títol del CAP és de 99,69 €. Les deduccions aplicables es poden consultar al Decret 115/2023, de 20 de juny, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2023-2024.  Preu vàlid fins al 30 de setembre de 2024.

Ingrés / transferència bancària a nom de la UAB al compte del BBVA: ES48 0182 6035 4302 0160 9886