Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Institut deCiències de l'Educació ICE

Sol·licitud de certificats

El certificat d’activitats de formació del professorat el podeu sol·licitar a través del registre de la UAB (electrònicament o presencialment):

https://seuelectronica.uab.cat/registre-electronic-info indicant l’activitat formativa i adjuntant còpia del vostre DNI.

La primera emissió dels certificats és gratuïta. La sol·licitud de duplicats estarà sotmesa a la taxa de preus públics fixada pel Decret 115/2023, de 20 de juny. En aquest mateix document es poden consultar les deduccions aplicables.

Recordeu que si sou personal del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya els entrem directament a la seva base de dades i ells els aboquen al vostre expedient, per tant nosaltres no us el podrem emetre.