Personal UAB Personal acadèmic i investigador
Data de la convocatòria
Convocatòria núm. 2024-D-LD-CC-9, Professorat Agregat Laboral
Resolució de 18 d'abril de 2024, per la qual es convoquen concursos públics per a l'accés a places d'agregat o agregada en règim de contracte laboral
Termini per presentar les sol·licituds
Del 29 d'abril de 2024 al 28 de maig de 2024.
El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils a contar des de l'endemà de la publicació de la resolució al diari oficial corresponent.

Nota: Les sol·licituds juntament amb la documentació es poden presentar presencialment per registres de la UAB o per registre electrònic.

Documentació

Bases de la Convocatòria:

Resolució de la Convocatòria:

Sol·licitud:

Models:

Llistat d'admesos i exclosos:

Llistat de places
Professorat Agregat: AL/24/643 - Dret Civil
Professorat Agregat: AL/24/645 - Organització d'Empreses
Professorat Agregat: AL/24/648 - Llengua Espanyola
Professorat Agregat: AL/24/651-AL/24/652 - Estadística i Investigació Operativa
Professorat Agregat: AL/24/653 - Matemàtica Aplicada
Professorat Agregat: AL/24/654 - Didàctica i Organització Escolar