Personal UAB Personal acadèmic i investigador
Data de la convocatòria
Convocatòria núm. 2022-D-LD-CC-2, Professor Agregat Laboral R&C
Resolució de 7 d'abril de 2022, per la qual es convoca concurs públic per l'accés a places d'agregat o agregada en règim de contracte laboral.
Termini per presentar les sol·licituds
Del 21 d'abril de 2022 al 18 de maig de 2022
El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils a contar des de l'endemà de la publicació de la resolució al diari oficial corresponent.

Nota: Les sol·licituds juntament amb la documentació es poden presentar presencialment per registres de la UAB o per registre electrònic.

Documentació

Bases de la Convocatòria:

Resolució de la Convocatòria:

Sol·licitud:

Llistat d'admesos i exclosos:

Llistat de places
Professor Agregat: AL/22/518
Professor Agregat: AL/22/519
Professor Agregat: AL/22/521
Professor Agregat: AL/22/523
Professor Agregat: AL/22/525
Professor Agregat: AL/22/526
Professor Agregat: AL/22/527
Professor Agregat: AL/22/530