Personal UAB Personal acadèmic i investigador
Convocatòria núm. 2022-D-LD-CC-2, Professor Agregat Laboral R&C
Resolució de 7 d'abril de 2022, per la qual es convoca concurs públic per l'accés a places d'agregat o agregada en règim de contracte laboral.
Referència
AL/22/521
Tipus
Laboral
Categoria
Professor Agregat: AL/22/521
Departament al qual està adscrita
Departament de Ciències de la Computació
Observacions
Àrea de coneixement: Ciències de la Computació i Inteligència Artificial
Perfil docent: Inteligència Artificial (Grau en Enginyeria Informàtica)
Perfil  investigador: Computer Vision and Machine Learning
       
Comissió titular    
    Categoria Universitat
President Sergio Escalera Guerrero CL Universitat de Barcelona
Vocal Ana Cortés Fite TU Universitat Autònoma de Barcelona
Secretari Xavier Otazu Porter TU Universitat Autònoma de Barcelona
       
Comissió suplent    
    Categoria Universitat
Presidenta Petia Ivanova Radeva CU Universitat de Barcelona
Vocal Anna Barbara Sikora AGR Universitat Autònoma de Barcelona
Secretari Oriol Ramos Terrades AGR Universitat Autònoma de Barcelona

 

Baremació de criteris

Llistat admesos

Llista definitiva candidats: Segona fase

Eva Casoni Rero: Admesa

Resolució Calendari Concurs

Resolució del concurs: 20 de juliol de 2022

Adjudicació: deserta

Tornar al concurs