Personal UAB Personal acadèmic i investigador
Convocatòria núm. 2022-D-LD-CC-2, Professor Agregat Laboral R&C
Resolució de 7 d'abril de 2022, per la qual es convoca concurs públic per l'accés a places d'agregat o agregada en règim de contracte laboral.
Referència
AL/22/526
Tipus
Laboral
Categoria
Professor Agregat: AL/22/526
Departament al qual està adscrita
Departament de Sociologia
Observacions
Àrea de coneixement: Sociologia    
Perfil docent: Metodologia    
Perfil  investigador: Treball i Globalització  
       
Comissió titular    
    Categoria Universitat
President Enrique Martín Criado CU Universidad Pablo de Olavide
Vocal Margarita León Ramon Borja AGR Universitat Autònoma de Barcelona
Secretari Pedro López Roldan TU Universitat Autònoma de Barcelona
       
Comissió suplent    
    Categoria Universitat
Presidenta Rosa Soriano Miras TU Universidad de Granada
Vocal Eva Ostergaard-Nielsen CL Universitat Autònoma de Barcelona
Secretari Joan Miquel Verd Pericas TU Universitat Autònoma de Barcelona

Baremació de criteris

 

Llista definitiva candidats admesos: 
Sergi Vidal Torre: admès (primera fase)

Llista definitiva candidats exclosos:
Maria Emilia Aiello: exclosa (primera fase)
Ricard Benito Pérez: exclòs (segona fase)
Mireia Bolívar Planas: exclosa (segona fase)
Marta Curran Fàbregas: exclosa (primera fase)
Alisa Georgeta Petroff: exclosa (primera fase)
Sheila González Motos: exclosa (segona fase)
Antonina Levatino: exclosa (segona fase)
Núria Sánchez Mira: exclosa (segona fase)
Rosario Scandurra: exclosa (segona fase)

 

Resolució Calendari Concurs 

Resolució del concurs:  9 de setembre de 2022

Adjudicació:  Sergi Vidal Torre

Tornar al concurs