Voluntariat

Lingüístic Intercultural

Voluntariat socioeducatiu, lingüístic i intercultural

Voluntariat Lingüístic Intercultural

  • Acompanya de forma individualitzada i ofereix suport a famílies sense o amb limitada competència lingüística catalana i/o castellana.
  • Participa en un projecte d’aprenentatge multinivell, intercultural, plurilingüe i intergeneracional.

Aquesta proposta de voluntariat és una col·laboració del programa AFEX-AFFM de Casa Àsia, la Facultat d’Educació de la UAB , el grup de recerca GREIP i la FAS. El programa té per objectiu oferir a aquelles famílies sense o amb limitada competència lingüística de la llengua catalana i/o castellana un reforç i acompanyament individualitzat. Les persones voluntàries que hi participin formaran part de l’equip que dinamitza els espais d’aprenentatge als centres educatius.

On i quan?

  • Un cop per setmana durant 1,5 hores.
  • En horari extraescolar dels centres educatius, entre les 15:00 i les 18:30 hores.
  • Centres a Barcelona, Terrassa, Sabadell, l’Hospitalet, Montcada, Badalona i Santa Coloma de Gramenet, amb diversos horaris.

Què et pot aportar?

Et permet participar en un projecte d’aprenentatge multinivell, intercultural, plurilingüe i intergeneracional, donat que són els fills i filles d’aquestes famílies diverses els que, amb l’ajuda d’una dinamitzadora racialitzada i que parla la llengua materna majoritària al grup, ensenyen llengua.

Aprendre diversos aspectes sobre l’ensenyament i l’aprenentatge de llengües i la diversitat lingüística i cultural.

Formar-se com a futur agent educatiu inclusiu i col·laborar en un procés de recerca que preveu un impacte en la formació de futur professorat.

A qui s'adreça?

A persones joves universitàries, especialment vinculades a la facultat de ciències de l’educació, interessades a treballar metodologies de recerca i ensenyament participatives.

CONTACTE

93 581 27 57

fas.voluntariat@uab.cat   

Fitxa Informativa