Programes específics per a estudiants internacionals

Programes Preestablerts

Períodes de matrícula

 • Programa May 2024 (maig): del 22 de gener al 26 d'abril de 2024
 • Programa Summer 2024 (de juny a juliol): del 12 de febrer al 3 de maig de 2024 
 • Programa Fall 2024 (de setembre a desembre): de l'11 de març al 28 de juny de 2024
 • Programa Spring 2025 (de gener a abril): del 23 de setembre al 5 de desembre  

Requisits

 • Estar matriculat/da a un grau en la universitat d'origen en el moment de fer la matrícula i haver completat al menys 2 semestres abans de fer la pre-inscripció al programa.
 • Una nota mitjana d'expedient mínima de 2,75 (o equivalent).
 • Tenir un nivell B2 per als estudiants que triïn assignatures en anglès.
 • Tenir un nivell B2 per als estudiants que triïn assignatures en espanyol.
 • Per a estudiants que necessitin visat com a estudiant a temps complet, el nombre mínim de crèdits a fer és de 24 ECTS per semestre.
 • El nombre màxim de crèdits per semestre és de 36 ECTS (exceptuant el programa May, que són 6 ECTS, i Summer, que són 18 ECTS). 
 • Els estudiants poden fer 1 o 2 semestres en el programa amb un màxim de 60 ECTS en total.

Documentació necessària

 • Còpia escanejada en format PDF de l'expedient acadèmic oficial de la universitat d'origen que inclogui la nota mitjana o equivalent (no s'acceptaran fotos).
 • Còpia escanejada del passaport en vigor en format PDF.
 • Foto digital de l'estudiant (tipus passaport) en format JPG amb una mida màxima de 24KB.
 • Els estudiants que no tinguin l'anglès com a idioma nadiu cal que presentin un certificat de nivell d'idioma (mínim TOEFL 78, IELTS 6, Cambridge Advanced o First Certificate).
 • Els estudiants que no tinguin l'espanyol com a idioma nadiu i vulguin fer cursos en aquesta llengua cal que presentin un certificat de nivell d'idioma espanyol de nivell B2 (DELE, SIELE o equivalent). 

Necessitats acadèmiques
És important que ens indiquis les teves necessitats acadèmiques abans de l'inici del programa, perquè puguem assegurar que tinguis disponibles els recursos adequats. Tingues en compte que no podem garantir l'accés a les necessitats sol·licitades, si no les envies abans de l'inici del programa. Pots informar sobre les teves necessitats escrivint a study.abroad@uab.cat una vegada hagis fet la teva inscripció.