Programes específics per a estudiants internacionals

Cursos Seleccionats

Matriculació

Períodes de matriculació

Per al primer semestre (classes de setembre a febrer): del 15 de març al 14 de juny.
Per al segon semestre (classes de febrer a juliol): del 16 de setembre al 15 de novembre.

Requisits

  • Estar matriculat/da en un grau universitari o equivalent a la universitat d'origen.
  • Haver cursat un mínim de dos semestres en el moment de sol:licitar la pre-inscripció.
  • Tenir un nivell B2 de l'idioma dels cursos: espanyol o anglès. 

Documentació necessària

  • Còpia escanejada de l'expedient acadèmic oficial expedit per la universitat d'origen.
  • Còpia escanejada del passaport en vigència.
  • Els estudiants que no tinguin l'espanyol com a idioma nadiu i vulguin cursar assignatures en aquesta llengua caldrà que presentin una còpia escanejada del certificat de coneixement de nivell mínim B2 o equivalent (DELE o SIELE).
  • Els estudiants que no tinguin l'anglès com a idioma nadiu i vulguin cursar assignatures en aquesta llengua caldrà que presentin una còpia escanejada del certificat de coneixement de nivell mínim B2 o equivalent (TOEFL 78, IELTS 6, Cambridge Advanced o First Certificate). 
  • Llistat de cursos seleccionats que inclogui el codi, el període, el nombre de crèditos i l'idioma d'impartició. 

Necessitats acadèmiques
És important que ens indiquis les teves necessitats acadèmiques abans de l'inici del programa, perquè puguem assegurar que tinguis disponibles els recursos adequats. Tingues en compte que no podem garantir l'accés a les necessitats sol·licitades, si no les envies abans de l'inici del programa. Pots informar sobre les teves necessitats escrivint a study.abroad@uab.cat una vegada hagis fet la teva inscripció.

Tots els documents s'han de presentar escanejats i en format PDF. No s'accepten fotos dels documents.

Un cop rebut el formulari cumplimentat, l'equip de Study Abroad es posarà en contacte amb l'estudiant per explicar-li els passos a seguir i oferir-li suport per finalitzar la seva inscripció.

NOTA: Aquest formulari només és vàlid per inscripcions al Programa Cursos Seleccionats.

Informació sobre Erasmus, Séneca, Programa Propi UAB i altres programes de mobilitat i intercanvi.