Programes específics per a estudiants internacionals

Cursos Seleccionats

Matriculació

 

Períodes de matriculació

Per al primer semestre (classes de setembre a febrer): del 15 de març al 15 de juny.
Per al segon semestre (classes de febrer a juliol): del 15 de setembre al 15 de novembre.

Requisits

  • Estar matriculat/da en un grau universitari o equivalent a la universitat d'origen.
  • Haver cursat un mínim de dos semestres en el moment de sol:licitar la pre-inscripció.
  • Tenir un nivell B2 de l'idioma dels cursos: espanyol o anglès. 

Documentació necessària

  • Còpia escanejada de l'expedient acadèmic oficial expedit per la universitat d'origen.
  • Còpia escanejada del passaport en vigència.
  • Els estudiants que no tinguin l'espanyol com a idioma nadiu i vulguin cursar assignatures en aquesta llengua caldrà que presentin una còpia escanejada del certificat de coneixement de nivell mínim B2 o equivalent (DELE o SIELE).
  • Els estudiants que no tinguin l'anglès com a idioma nadiu i vulguin cursar assignatures en aquesta llengua caldrà que presentin una còpia escanejada del certificat de coneixement de nivell mínim B2 o equivalent (TOEFL 78, IELTS 6, Cambridge Advanced o First Certificate). 
  • Llistat de cursos seleccionats que inclogui el codi, el període, el nombre de crèditos i l'idioma d'impartició. 

Tots els documents s'han de presentar escanejats i en format PDF. No s'accepten fotos dels documents.

Un cop rebut el formulari cumplimentat, l'equip de Study Abroad es posarà en contacte amb l'estudiant per explicar-li els passos a seguir i oferir-li suport per finalitzar la seva inscripció.

NOTA: Aquest formulari només és vàlid per inscripcions al Programa Cursos Seleccionats.

Informació sobre Erasmus, Séneca, Programa Propi UAB i altres programes de mobilitat i intercanvi.