Programes específics per a estudiants internacionals

Programes Preestablerts

Matriculació

Períodes de matrícula

 • Programa Spring 2024 (de gener a abril): del 18 de setembre al 3 de desembre de 2023
 • Programa May 2023: del 23 de gener al 21 d'abril de 2023
 • Programa Summer 2023 (juny i juliol): del 13 de febrer al 4 de maig de 2023
 • Programa Fall 2023 (de setembre a desembre): del 13 de març al 29 de juny de 2023

Requisits

 • Estar matriculat/da a un grau en la universitat d'origen en el moment de fer la matrícula i haver completat al menys 2 semestres abans de fer la pre-inscripció al programa.
 • Una nota mitjana d'expedient mínima de 2,75 (o equivalent).
 • Tenir un nivell B2 de l'idioma dels cursos: espanyol o anglès.

Documentació necessària

 • Còpia escanejada en format PDF de l'expedient acadèmic oficial de la universitat d'origen que inclogui la nota mitjana o equivalent (no s'acceptaran fotos).
 • Còpia escanejada del passaport en vigor en format PDF.
 • Foto digital de l'estudiant (tipus passaport) en format JPG amb una mida màxima de 24KB.
 • Els estudiants que no tinguin l'anglès com a idioma nadiu cal que presentin un certificat de nivell d'idioma (mínim TOEFL 78, IELTS 6, Cambridge Advanced o First Certificate).
 • Els estudiants que no tinguin l'espanyol com a idioma nadiu i vulguin fer cursos en aquesta llengua cal que presentin un certificat de nivell d'idioma espanyol de nivell B2 (DELE, SIELE o equivalent). 

Altra informació important

 • Per a estudiants que necessitin visat com a estudiant a temps complet, el nombre mínim de crèdits a fer és de 24 ECTS per semestre.
 • El nombre màxim de crèdits per semestre és de 36 ECTS (exceptuant el programa May, que són 6 ECTS, i Summer, que són 18 ECTS). 
 • Els estudiants poden fer 1 o 2 semestres en el programa amb un màxim de 60 ECTS en total.