Programes específics per a estudiants internacionals

En acabar el programa

Un cop superat el programa, la Facultat d'assignació emet un certificat acadèmic redactat en espanyol, anglès i català. Hi apareixen les assignatures cursades a la UAB i la nota final, i compta amb codi QR i signatura digital.

El procés de validació de crèdits obtinguts a la UAB es gestiona des de la universitat d'origen de l'estudiant.

L'estudiant es pot informar a la seva universitat sobre quines assignatures podrà cursar dels Cursos Seleccionats i com es convalidaran els crèdits un cop acabat el programa.