Programes de Mobilitat i Intercanvi Internacional

Signatura electrònica per a la realització de tràmits amb la UAB

Certificat digital per a la realització de tràmits amb la UAB

Per a la realització de tràmits amb la UAB serà necessari disposar d’un certificat digital per tal de poder signar els documents mitjançant signatura electrònica. Si no disposeu de certificat digital, podeu obtenir el certificat IdCAT de manera gratuïta accedint a la web d'idCAT, i posteriorment, sol·licitant Cita Prèvia a l’OAMR (Oficina d’Assistència en Matèria de Registre) de l’edifici del Rectorat, o a qualsevol dels ajuntaments i oficines d’atenció ciutadana de Catalunya.”

Trobareu informació sobre els certificats reconeguts a la UAB a la pàgina web de la Seu electrònica de la UAB.

Tingueu en compte que, si us trobeu a l’estranger, no us serà possible validar el certificat IdCat. Sí que us serà possible validar altres certificats, com el de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.