Programes de Mobilitat i Intercanvi Internacional

STICK Programme

Projecte STICK

Cofinançat pel programa Erasmus+ de la UE

 

 

Aquest programa ofereix la possibilitat de participar en una mobilitat Erasmus+ KA103  a aquells/es estudiants-esportistes d'èlit que vulguin combinar el seu intercanvi acadèmic amb la seva trajectòria esportiva, en favor de la carrera dual. Actualment el projecte es centra en l'hoquei herba com a esport pilot, però s'espera que els resultats finals tinguin en compte tots els esports, principalment els amateurs.

Qui pot considerar-se High Dedication Athlete?

Aquells/es estudiants que:

  • Participin en tornejos i competicions a nivell internacional
  • Representin a l'equip nacional i juguin a nivell internacional
  • Competeixin i entrenin en la lliga nacional (o en un competició nacional d'alt rendiment)
  • Dediquin a la setmana una mitjana de 15 hores o més a l'esport corresponent
  • Siguin reconeguts com a esportistes d'alt rendiment per les federacions nacionals o internacionals


El procediment d'intercanvi segueix gairebé els mateixos passos que una mobilitat Erasmus+ KA103 normal, però hi ha algunes especificitats.

4 parts implicades: l’acord interinstitucional no només inclou la universitat d'origen i la universitat de destí, sinó també el club propi i un club proper a la universitat de destí.

Coordinadors de carrera dual i entrenadors implicats: els seus papers són essencials en tot el procediment, abans i durant l'intercanvi.

Calendari: els terminis regulars estan subjectes a alguns canvis, a causa de la complexitat que implica combinar calendaris acadèmics i esportius. És molt recomanable participar en un intercanvi que duri tot el curs, per adaptar-se a les necessitats dels clubs (competicions).

En aquest enllaç podeu consultar el web oficial del Projecte STICK

Col·lecció de Documents:


Letters of Commitment STICK Programme PDF
Letters of Commitment STICK Programme WORD

Durant el període establert per presentar el certificat lingüístic necessari, l’estudiant també haurà de presentar el High Dedication Athlete Certificate, que emetrà el servei de carrera dual de la universitat d'origen. Aquest certificat afegirà 2 punts addicionals a la puntuació de participació a la convocatòria de la UAB.

Un cop l’estudiant hagi arribat a la destinació, el Certificat d’Arribada haurà de ser omplert i signat per la universitat i el club d'acollida.

Abans de tornar de l'intercanvi, el Certificat d’Estada haurà de ser emplenat i signat per la universitat i el club d'acollida. Les dates d’inici i finalització de l’estada han de coincidir amb les dates indicades a l’Acord de Subvenció. Si no fos així, caldrà omplir, signar i lliurar el document original de l’Addenda a l’Acord de Subvenció.

El Learning Agreement-Training Agreement, que forma part de l’Acord de Subvenció, també inclourà les condicions del programa d’entrenament dels clubs i s’enviarà a la universitat i club d'acollida. Aquest document ha d'estar signat per cadascuna de les parts implicades: estudiant, coordinador d'intercanvis a la universitat d'origen, coordinador de carrera dual a la universitat d'origen, club d'origen, coordinador d'intercanvis a la universitat d'acollida, coordinador de carrera dual a la universitat d'acollida i club d'acollida.

En cas què l'estudiant hagi de modificar les assignatures quan arribi a la universitat d'acollida, caldrà comunicar-ho a la Gestió Acadèmica de la seva facultat o escola en el termini corresponent, per tal de modificar i signar el Learning Agreement. En cas què l'estudiant hagi de modificar el programa d'entrenament, caldrà comunicar-ho al seu coordinador de carrera dual i club de d'origen en el termini corresponent, per tal de modificar i signar el Training Agreement.

A l'hora de realitzar la sol·licitud de mobilitat Erasmus+, els/les estudiants interessats/des hauran de demostrar la seva voluntat de participar en el projecte STICK emplenant un formulari o de qualsevol altra forma que la institució consideri oportuna.