FAQs

FAQintercanvisTG

 1. Quins són els programes de mobilitat i intercanvi que m'ofereix la UAB?
 2. On puc trobar informació sobre els programes d’intercanvi?
 3. Quan i com puc sol·licitar un intercanvi en algun dels programes?
 4. Les beques s’assignen automàticament si tinc una plaça concedida en un programa de mobilitat?
 5. En el cas de les mobilitats per estudis, com puc obtenir informació sobre la universitat de destinació i sobre les assignatures que ofereixen?
 6. Cal tenir coneixement d’idiomes per marxar d’intercanvi?
 7. Què he de fer una vegada m’han donat plaça?
 8. En el cas de les mobilitats per fer practiques, m’he de buscar jo l’entitat d’acollida o la Universitat me la busca?
 9. Puc sol·licitar algun programa de mobilitat si finalitzo els estudis aquest curs?
 10. La Universitat on he obtingut plaça pel meu Intercanvi no m’ofereix assignatures amb continguts equiparables a les assignatures del meu Pla d’estudis, quines opcions tinc?
 11. Puc cursar una menció en el meu programa d’intercanvi?
 12. Puc renunciar a fer la mobilitat assignada?
 13. Puc reconèixer crèdits optatius de formació en terceres llengües per la estada en una universitat estrangera?
 14. Com afecta l'actual estat d'alarma a les estades de mobilitat?


1. Quins són els programes de mobilitat i intercanvi que m'ofereix la UAB?
 
Aquests són els programes de mobilitat que ofereix la UAB:
 
Mobilitat Estudis:

 • ERASMUS - Unió Europea
 • SICUE - universitats espanyoles
 • Programa UAB Exchange Programme – països de fora de la Unió Europea

Mobilitat Pràctiques:

 • ERASMUS Pràctiques - Unió Europea
 • Programa UAB Exchange Programme Traineeships– països de fora de la Unió Europea o estades inferiors a 2 mesos en països europeus


2. On puc trobar informació sobre els programes d’intercanvi?  

Pots consultar:

La pàgina web de la Facultat, a l’apartat de Mobilitat - Marxar d'intercanvi
La pàgina web de la UAB
La pàgina del Servei d’Ocupabilitat
 

3. Quan i com puc sol·licitar un intercanvi en algun dels programes?

Cada programa d’intercanvi té la seva convocatòria específica, cal consultar la informació a la web  on, a més,  s’indica quin és el procediment que has de seguir. És important llegir-les amb atenció.

Has de tenir present que la sol·licitud per a la majoria dels programes d’intercanvi d'estudis s’han de presentar amb un any d’antelació, atès que són molts els tràmits que has de fer abans de partir.
 

4. Les beques s’assignen automàticament si tinc una plaça concedida en un programa de mobilitat?

Cada programa de mobilitat té condicions específiques sobre la sol·licitud i concessió de les beques, què s’han de consultar a les bases de la convocatòria. 
 

5. En el cas de les mobilitats per estudis, com puc obtenir informació sobre la universitat de destinació i sobre les assignatures que ofereixen?

Hauràs de consultar la seva pàgina web i contactar si cal amb la seva oficina de relacions internacionals.


6. Cal tenir coneixement d’idiomes per marxar d’intercanvi?

Cal consultar la informació específica de cada convocatòria i els requeriments i recomanacions de les institucions d’acollida, però normalment s’exigeix tenir coneixement suficient de la llengua vehicular de la universitat o entitat on es farà la mobilitat.

El Servei de Llengües de la UAB publica convocatòries d'exàmens per certificar el nivell d’idioma durant els mesos de setembre, octubre i novembre.

Per altra banda, algunes universitats estrangeres acostumen a demanar el TOELF o l’IELTS (exàmens dissenyats específicament per avaluar el nivell d’anglès).


7. Què he de fer una vegada m’han donat plaça?

Cal que revisis la informació publicada al web i que llegeixis amb deteniment el dossier informatiu del programa de mobilitat pel qual has obtingut la plaça, publicat al web Facultat i al general de la UAB. Has de revisar periòdicament el teu correu institucional per veure si reps indicacions respecte als tràmits que has de fer i sobre possibles reunions informatives.

També pots dirigir-te a l’Oficina d'Intercanvis de la Facultat, ubicada a la Gestio Acadèmica, per aclarir els teus dubtes.

Més informació
 

8. En el cas de les mobilitats per fer pràctiques, m’he de buscar jo l’entitat d’acollida o la Universitat me la busca?

La Facultat té convenis amb centres a França, Regne Unit, Bèlgica, Llatinoamèrica i Tailàndia. Si vols fer una estada de pràctiques en un d’aquests centres, pots consultar el procediment de sol·licitud i assignació al web de la Facultat, en l’apartat de “Places coordinades per la Facultat”
Per a altres estades, és responsabilitat de l’estudiant trobar el centre i obtenir-ne l’acceptació.

Més informació


9. Puc sol·licitar algun programa de mobilitat si finalitzo els estudis aquest curs?

Pots sol·licitar una mobilitat d’Erasmus pràctiques durant el darrer any dels teus estudis de grau, sempre i quan les pràctiques es realitzin durant els 12 mesos posteriors a la finalització d’aquests estudis.

Més informació
 

10. La Universitat on he obtingut plaça pel meu Intercanvi no m’ofereix assignatures amb continguts equiparables a les assignatures del meu Pla d’estudis, quines opcions tinc?
 
En aquest cas podràs incloure aquestes assignatures a l’acord d’estudis com a crèdits optatius, fins a un màxim de 30 ECTS, amb el vis-i-plau de la coordinació d’intercanvis dels teus estudis.
 
11. Puc cursar una menció en el meu programa d’intercanvi?
 
Seria possible sempre i quan els continguts de les assignatures que cursis a la institució d’acollida es puguin equiparar amb les assignatures optatives de la menció que vols obtenir. Aquesta equiparació entre assignatures ha de constar a l’acord d’estudis.

En el cas de la Menció en Llengües Estrangeres: Anglès, una de les assignatures (Recursos per a l'Ensenyament-Aprenentatge de la Llengua Anglesa en Educació Infantil i Primària) cal cursar-la obligatòriament a la Facultat. Per tant, tot i que puguis fer la resta d’optatives de la menció durant l’estada d’intercanvi, aquesta assignatura l’hauràs de cursar aquí en un quadrimestre o curs diferent si vols tenir aquesta menció al títol.

Es recomana sol·licitar destins on s’informa de la possibilitat de realitzar la Menció.
 

12. Puc renunciar a fer la mobilitat assignada?
 
Si és dins del període establert per cada programa, ho pots fer a través de http://sia.uab.cat
Si és fora de termini, perquè t'ha sorgit qualsevol inconvenient, ho pots fer mitjançant el full de renúncia, que hauràs de presentar a l’Oficina d’Intercanvis de la Facultat, ubicada a la Gestió Acadèmica. El/la coordinador/a valorarà si la teva renúncia està justificada per tal que no tinguis penalització en posteriors convocatòries (si no és justificada, quedaries relegat/da a la última posició en el procés de selecció).

 
13. Puc reconèixer crèdits optatius de formació en llengües per la estada en una universitat estrangera?
 
Si en la teva estada curses un mínim de 30 crèdits ECTS en una llengua estrangera, pots sol·licitar que et reconeguem al teu expedient 1,5 crèdits optatius per cada 6 crèdits superats. Una vegada hagis tornat del teu intercanvi i tinguis les notes al teu expedient, podràs sol·licitar a la Gestió Acadèmica el reconeixement acadèmic.

 

14. Com afecta l'actual estat d'alarma (primavera 2020) a les estades de mobilitat?

Totes les novetats generals sobre la qüestió es poden consultar en la pàgina de la UAB sobre el coronavirus.

D'altra banda, l'Àrea de Relacions Internacionals ha elaborat un document amb preguntes freqüents relatives a la moblitat (versión en español, english version)