Abans de marxar

Un cop heu acceptat la plaça assignada, per saber els següents passos, consulteu a continuació el circuit acadèmic que cal seguir abans de marxar. És important, però, consultar també els apartats "A la universitat de destinació" i "Quan tornis a la UAB".

 

Contacta amb la universitat de destinació (web, e-mail....) i consulta els terminis i tràmits necessaris per a fer la sol·licitud d’admissió.
Envia tota la documentació requerida a la universitat de destí, dins de termini.
Només si la universitat de destí ho demana, sol·licita a la Gestió Acadèmica el teu expedient acadèmic. Pot ser que t’ho demanin en anglès o castellà.
 

Quan?
Una vegada l'Àrea de Relacions Internacionals t'hagi nominat a destinació. Rebràs un email d'avis.

Credencial de l’estudiant Erasmus: L’Àrea de Relacions Internacionals (ARI) us ho enviarà per mail. Document identificatiu que cal conservar. Us el poden demanar a destinació o per tramitar la beca MOBINT, per exemple.

 Dates previstes: Cal informar al SIA (https://sia.uab.es/: Consulta i sol·licituds d'intercanvi OUT) la data d’inici i la data de finalització previstes de la vostra estada d’intercanvi. Com més aviat millor. En cas contrari, el sistema no us deixarà carregar cap document.

 Declaració de responsabilitat: Cal descarregar el document al SIA (https://sia.uab.es/: Consulta i sol·licituds d'intercanvi OUT), signar-lo electrònicament, tornar a carregar, gravar  i informar-nos quan estigui fet a les adreces d'email que trobareu al final de la pàgina.  Important: Aquest document és imprescindible per poder procedir al pagament de la beca.

Conveni de Subvenció: L’ARI us ho enviarà per email. Cal signar-lo electrònicament, pujar-lo al SIA  (https://sia.uab.es/: Consulta i sol·licituds d'intercanvi OUT), gravar i informar-nos quan estigui fet a les adreces d'email que trobareu al final de la pàgina. Important: Aquest document és imprescindible per poder procedir al pagament de la beca.

Test de valoració d’idioma previ a l’estada d’intercanvis (Test OLS)Quan sigui el moment de fer-ho, rebràs un missatge  des de l’aplicació. Es tracta d’una eina que l’alumne pot fer servir de forma voluntària i gratuïta, que li permet realitzar una valoració personal del seu nivell d’idiomes abans de començar l’estada d'intercanvis. Trobareu més informació al dossier informatiu Erasmus+ a l'enllaç del menú de la dreta.

• Cobertura sanitària obligatòria: Consulteu la informació al dossier informatiu Erasmus+. Trobareu l'enllaç al menú de la dreta.

• Sol·licitud d'ajutsConsulteu la informació al següent enllaç: Ajuts econòmics/Erasmus

Dades bancàries: Tan aviat sàpigues que tens beca concedida, introdueix les teves dades bancàries  a http://sia.uab.cat (Consulta i sol·licituds d'intercanvi OUT).

Estudiants Campus Bellaterra mail a intercanvis.fee@uab.cat
Estudiants Campus Sabadell mail a intercanvis.fee.sabadell@uab.cat

L'acord d'estudis (learning agreement) és el document on l'alumne i el coordinador d'intercanvi acorden les assignatures a cursar a destinació i la seva equiparació amb les assignatures matriculades a la UAB.

Per tant, és imprescindible acordar-lo amb el coordinador abans de marxar per tal de pactar les assignatures de la UAB que es cursaran a l’estranger i les assignatures equivalents a la universitat de destí. Consulta les dades de contacte del teu coordinador d'intercanvis.

Un cop pactada l’equivalència, cal formalitzar l’Acord d’estudis (learning agreement) a l’aplicatiu http://sia.uab.cat “Consulta i sol·licituds d'intercanvi OUT”. Segueix els passos que s’indiquen al manual d’acord d’estudis que trobaràs al menú de la dreta.

L’alumne/a haurà d’estar en disposició de cursar a la universitat de destí, és a dir, haurà de fer constar al seu Acord d’estudis (Learning agreement) com a equiparació o com a reconeixement, la següent quantitat mínima de crèdits:

Estades anuals: 30 crèdits
Estades semestrals: 15 crèdits

Per poder cobrar l'ajut, a la tornada s'han d'haver superat la següent quantitat de crèdits. En cas de no superació d'aquests mínims, l'estudiant haurà de tornar a la UAB els fons que hagi rebut en concepte de beca:

Estades anuals: 20 crèdits
Estades semestrals: 10 crèdits

No es podran equiparar assignatures que no pertanyin al pla d’estudis de l’alumne.

Només es podran reconèixer crèdits d’assignatures que es cursin i que constin al certificat acadèmic oficial que expedeix la universitat de destí i a l’Acord d’estudis (Learning agreement) degudament acceptat i signat pel coordinador.


Quan?
Segons disponibilitat del coordinador a partir de la concessió d'accés a destinació i sempre abans de la matrícula. Data màxima de formalització 15/06/2023.


Formalitza l’automatricula segons l’acord d’estudis a http://sia.uab.cat. Has de matricular les assignatures que has fet constar al teu acord d’estudis. Tingues en compte que has de marcar les assignatures dins de la pestanya de programes d’intercanvi i no a la pestanya habitual on fins ara havies fet la matricula.


Si la teva estada és d’un semestre i durant el període que no estàs fora vols cursar assignatures a la UAB, la matricula d'aquestes altres assignatures ha de ser dins de la pestanya habitual i no a la d’intercanvi.

Per coneixer els detalls del porcés a sigma, consulteu el manual d'acord d'estudis que trobareu al menú de la dreta.

Quan?
En el període estipulat pel calendari de matriculació de la UAB.