Abans de marxar

Un cop heu acceptat la plaça assignada, per saber els següents passos, consulteu a continuació el circuit acadèmic que cal seguir abans de marxar. És important, però, consultar també els apartats "A la universitat de destinació" i "Quan tornis a la UAB".

 

Contacta amb la universitat de destinació (web, e-mail....) i consulta els terminis i tràmits necessaris per a fer la sol·licitud d’admissió.
Envia tota la documentació requerida a la universitat de destí, dins de termini.
Només si la universitat de destí ho demana, sol·licita a la Gestió Acadèmica el teu expedient acadèmic. Pot ser que t’ho demanin en anglès o castellà.
 

Quan?
Una vegada l'Àrea de Relacions Internacionals t'hagi nominat a destinació. Rebràs un email d'avis.

L'acord d'estudis (learning agreement) és el document on l'alumne i el coordinador d'intercanvi acorden les assignatures a cursar a destinació i la seva equiparació amb les assignatures matriculades a la UAB.

Per tant, és imprescindible mantenir una reunió amb el coordinador abans de marxar per tal de pactar les assignatures de la UAB que es cursaran a l’estranger i les assignatures equivalents a la universitat de destí. Cal demanar cita prèvia, consulta les dades de contacte del teu coordinador d'intercanvis. L'alumne prèviament, haurà de cercar tota la informació relativa a les assignatures a destinació (codi, nom, crèdits i continguts), per així poder realitzar una proposta al coordinador.

Un cop pactada l’equivalència, cal formalitzar l’Acord d’estudis (learning agreement) a l’aplicatiu http://sia.uab.cat “Consulta i sol·licituds d'intercanvi OUT”. Segueix els passos que s’indiquen al manual d’acord d’estudis que trobaràs al menú de la dreta.

L’alumne/a haurà d’estar en disposició de cursar a la universitat de destí, és a dir, haurà de fer constar al seu Acord d’estudis (Learning agreement) com a equiparació o com a reconeixement, la següent quantitat mínima de crèdits:

Estades anuals: 30 crèdits
Estades semestrals: 15 crèdits

Per poder cobrar l'ajut, a la tornada s'han d'haver superat la següent quantitat de crèdits. En cas de no superació d'aquests mínims, l'estudiant haurà de tornar a la UAB els fons que hagi rebut en concepte de beca:

Estades anuals: 20 crèdits
Estades semestrals: 10 crèdits

No es podran equiparar assignatures que no pertanyin al pla d’estudis de l’alumne.

Només es podran reconèixer crèdits d’assignatures que es cursin i que constin al certificat acadèmic oficial que expedeix la universitat de destí i a l’Acord d’estudis (Learning agreement) degudament acceptat i signat pel coordinador.


Quan?
Segons disponibilitat del coordinador i sempre abans de la matrícula.
 

Credencial de l’estudiant Erasmus: L’Àrea de Relacions Internacionals (ARI) us ho enviarà per mail. Document identificatiu que cal conservar.

Conveni de Subvenció : L’ARI us ho enviarà per mail. L’haureu d’imprimir (2 copies), emplenar, signar i portar els originals en paper a l’Oficina d’Intercanvis. En el cas que ja estigueu a destinació, l’haureu d’enviar per correu postal. Indispensable per a cobrar la primera part de la beca (70%).
Acord d’Estudis (Learning Agreement): Una vegada formalitzat amb el teu coordinador (veure secció anterior), cal lliurar-lo a l’oficina d’intercanvis de la facultat, dues copies en català i dues en anglès. Et segellaran i retornaran la còpia en anglès per a lliurar-la a la teva arribada a la universitat de destinació, on també la signaran i que hauràs de conservar per lliurar-la a la tornada. La formalització de l'acord d'estudis, és imprescindible fer-la abans de la matrícula.

Certificat d’arribada i d’estada: L’oficina d’intercanvis de la facultat t’ho enviarà per mail i també els trobaràs a la web (enllaços d'us freqüent). Més informació als apartats “Quan arribis a la universitat de destinació"i "Quan tornis a la UAB".

Dades bancàries: Tan aviat sàpigues que tens beca concedida, introdueix les teves dades bancàries  a http://sia.uab.cat (Consulta i sol·licituds d'intercanvi OUT).

Cobertura sanitària obligatòria: Reviseu la informació al dossier informatiu Programa Erasmus+. Teniu l'enllaç al menú de la dreta.

Test de valoració d’Idioma previ a l’estada d’intercanvis (OLS): Rebràs un missatge des de l’ÀRI amb instruccions.
 


Formalitza l’automatricula segons l’acord d’estudis a http://sia.uab.cat. Has de matricular les assignatures que has fet constar al teu acord d’estudis. Tingues en compte que has de marcar les assignatures dins de la pestanya de programes d’intercanvi i no a la pestanya habitual on fins ara havies fet la matricula.


Si la teva estada és d’un semestre i durant el període que no estàs fora vols cursar assignatures a la UAB, la matricula d'aquestes altres assignatures ha de ser dins de la pestanya habitual i no a la d’intercanvi.


Quan?
En el període estipulat pel calendari de matriculació de la UAB.