Quan arribis a la universitat de destinació

Envia el certificat d'arribada a la gestió acadèmica

L’enviament del certificat d’arribada és obligatori, ha d'estar signat i segellat per la universitat de destí. Es tracta d’un únic document (arribada/ finalització estada), en arribar omplir l’apartat d’arribada, escanejar i enviar.

Estudiants Campus Bellaterra mail a intercanvis.fee@uab.cat o fax al +34 93 581 15 69
Estudiants Campus Sabadell mail a intercanvis.fee.sabadell@uab.cat o fax al +34 93 728 77 26.
 

Quan?
Durant la primera setmana d’estada, en arribar.Modificacions de l'acord (Acuerdo de Estudios-Impreso C) i de la matrícula (si escau)

Per proposar canvis de l’Acord d’estudis al coordinador d’intercanvis, que pot o no implicar canvis a la matrícula, cal consultar el manual d’acord d’estudis, apartat “Modificació de l’acord d’Estudis i Matrícula (si escau).

En cap cas les modificacions de l’Acord d’estudis (Learning agreement) suposen automàticament la modificació de la matrícula. Qualsevol modificació de matrícula haurà de ser sol·licitada seguint el procediment estipulat al manual de l’Acord d’estudis.
 

Quan?
* Assignatures UAB 1r semestre: fins el 30 d’octubre.
* Assignatures UAB anuals i 2n semestre: fins el 30 de març.