Quan tornis a la UAB

La següent documentació és indispensable per al traspàs de les notes de destinació a l’expedient de la UAB.

  • Acord d‘Estudis (AE-Impreso C): Si no l’has enviat amb anterioritat, cal fer-ho ara signat i segellat per tu i per la universitat de destí. Si has fet canvis, l’última versió.
  • Certificat de finalització d'estada: Cal descarregar el document al SIA (https://sia.uab.es/: Consulta i sol·licituds d'intercanvi OUT), fer que el signi i segelli la universitat de destí, tornar a carregar, gravar  i informar l'Oficina d'Intercanvis quan estigui fet. Important: La data de signatura d’aquest document ha de ser obligatòriament igual o posterior a la de finalització de l’estada, mai anterior.
  • Informe final de valoració de l’estada: Cal connectar-se a http://enquestes.uab.cat/ i respondre l’enquesta.

Quan?
En tornar: Abans del 30 de setembre.