Quan tornis a la UAB

Lliura la documentació signada per la universitat de destinació a la gestió acadèmica

Documentació indispensable per al traspàs de les notes de destinació a l’expedient de la UAB:

  • Acord d‘Estudis (Acuerdo Acadèmico-Impreso C) signat i segellat per la universitat de destí. Si has fet canvis, l’última versió.
  • Certificat d’Estada  signat i segellat per la universitat de destí.
  • Informe final de valoració de l’estada: Connectar-se a enquestes.uab.cat, quan t’avisi l’ARI.
  • Certificat de notes (si l’han entregat o enviat directament a vosaltres).
     

Quan?
En tornar: Abans del 30 de setembre.