Abans de marxar

Un cop heu acceptat la plaça assignada, per saber els següents passos consulteu a continuació el circuit acadèmic que cal seguir abans de marxar. És important, però, consultar també els apartats "A la universitat de destinació" i "Quan tornis a la UAB".

  • Consulta els terminis i la documentació requerida per a fer la sol·licitud d’admissió a la universitat de destinació al  mapa que publica l’ARI.
  • Lliura tota la documentació requerida a l'oficina de la plaça cívica de l'ARI (planta baixa Biblioteca C. Comunicació i Hemeroteca General), dins del termini fixat.
  • Només si la universitat de destí ho demana, sol·licita a la Gestió Acadèmica la traducció del  teu expedient.
 

Quan?
A partir de l’acceptació de la plaça o de la publicació del llistat de seleccionats definitiu.


És imprescindible mantenir una reunió amb el coordinador d’intercanvi abans de marxar per tal de pactar les assignatures de la UAB que es cursaran a l’estranger i les assignatures equivalents a la universitat de destí. Cal demanar cita prèvia, consulta les dades de contacte del teu coordinador d'intercanvis.


Un cop pactada l’equivalència, cal formalitzar l’Acord d’estudis (learning agreement) a l’aplicatiu http://sia.uab.cat – “Consulta i sol·licituds d'intercanvi OUT”. Segueix els passos que s’indiquen al manual d’acord d’estudis que trobaràs al menú de la dreta.

L’alumne/a haurà d’estar en disposició de cursar a la universitat de destí, és a dir, haurà de fer constar al seu Acord d’estudis (Learning agreement) com a equiparació o com a reconeixement, la següent quantitat mínima de crèdits:

Estades anuals: 30 crèdits
Estades semestrals: 15 crèdits

Per poder cobrar l'ajut, a la tornada s'han d'haver superat la següent quantitat de crèdits. En cas de no superació d'aquests mínims, l'estudiant haurà de tornar a la UAB els fons que hagi rebut en concepte de beca:

Estades anuals: 20 crèdits
Estades semestrals: 10 crèdits

No es podran equiparar assignatures que no pertanyin al pla d’estudis de l’alumne. Només es podran reconèixer crèdits d’assignatures que es cursin i que constin al certificat acadèmic oficial que expedeix la universitat de destí i a l’Acord d’estudis (Learning agreement) degudament acceptat i signat pel coordinador.


Quan?
Segons disponibilitat del coordinador i sempre abans de la matrícula.

Credencial de becari: La rebreu per correu electrònic des de l’Àrea de Relacions Internacionals (ARI). Document identificatiu que cal conservar, en molts casos necessari per tramitar el visat.

Document de compromís: L’ARI us ho enviarà per mail, cal emplenar-ho, signar-ho, i enviar-ho escanejat a l’oficina d’intercanvis de la Facultat. És obligatori en tots els casos i indispensable per a cobrar la primera part de la beca, en cas de que hagi estat concedida.

Estudiants Campus Bellaterra mail a intercanvis.fee@uab.cat
Estudiants Campus Sabadell mail a intercanvis.fee.sabadell@uab.cat

Acord d’Estudis (Learning Agreement): Una vegada formalitzat amb el teu coordinador (veure secció anterior), cal lliurar-lo a l’oficina d’intercanvis de la facultat, dues copies en català i dues en anglès. Et segellaran i retornaran la còpia en anglès per a lliurar-la a la teva arribada a la universitat de destinació, on també la signaran i que hauràs de conservar per lliurar-la a la tornada. La formalització de l'acord d'estudis, és imprescindible fer-la abans de la matrícula.

Certificat d’arribada i d’estada: L’oficina d’intercanvis de la facultat t’ho enviarà per mail i també els trobaràs a la web (enllaços d'us freqüent). Més informació als apartats “Quan arribis a la universitat de destinació" i "Quan tornis a la UAB".

Dades bancàries: Tan aviat sàpigues que tens beca concedida, introdueix les teves dades bancàries  a http://sia.uab.cat (Consulta i sol·licituds d'intercanvi OUT).

Cobertura sanitària obligatòria: Reviseu la informació al dossier informatiu UAB Exchange Programme. Trobareu l'enllaç al menú de la dreta.


Formalitza l’automatricula segons l’acord d’estudis a http://sia.uab.cat. Has de matricular les assignatures que has fet constar al teu acord d’estudis. Tingues en compte que has de marcar les assignatures dins de la pestanya de programes d’intercanvi i no a la pestanya habitual on fins ara havies fet la matricula.


Si la teva estada és d’un semestre i durant el període que no estàs fora vols cursar assignatures a la UAB, la matricula d'aquestes altres assignatures ha de ser dins de la pestanya habitual i no a la d’intercanvi.


Quan?
En el període estipulat pel calendari de matriculació de la UAB.