Abans de marxar

Un cop heu acceptat la plaça assignada, per saber els següents passos consulteu a continuació el circuit acadèmic que cal seguir abans de marxar. És important, però, consultar també els apartats "A la universitat de destinació" i "Quan tornis a la UAB".

  • Consulta els terminis i la documentació requerida per a fer la sol·licitud d’admissió a la universitat de destinació al  mapa que publica l’ARI/ informació addicional.
  • Lliura tota la documentació requerida dins del termini fixat i d’acord a les instruccions que rebreu per part de l'ARI.
  • Si us demanen aportar un certificat acadèmic personal, us el podreu descarregar des del SIA (https://sia.uab.es/: Consulta i sol·licituds d'intercanvi OUT).
Quan?
  • A partir de l’acceptació de la plaça o de la publicació del llistat de seleccionats definitiu.
  • En el cas del certificat acadèmic personal, a partir del tancament de les actes d'examen al mes de febrer.

Credencial de becari: La rebreu per correu electrònic des de l’Àrea de Relacions Internacionals (ARI). Document identificatiu que cal conservar, en molts casos necessari per tramitar el visat.

• Dates previstes: Cal informar també al SIA (https://sia.uab.es/: Consulta i sol·licituds d'intercanvi OUT) la data d’inici i la data de fi previstes de la vostra estada d’intercanvi. Com més aviat millor. En cas contrari, el sistema no us deixarà carregar cap document.

• Declaració de responsabilitat: Cal descarregar el document al SIA (https://sia.uab.es/: Consulta i sol·licituds d'intercanvi OUT), signar-lo electrònicament, tornar a carregar, gravar  i informar-nos quan estigui fet a les adreces d'email que trobareu al final de la pàgina.  Important: Aquest document és imprescindible per poder procedir al pagament de la beca.

Document de compromís: Cal descarregar el document al SIA (https://sia.uab.es/: Consulta i sol·licituds d'intercanvi OUT), signar-lo electrònicament, tornar a carregar, gravar i informar-nos quan estigui fet a les adreces d'email que trobareu al final de la pàgina. Important: Aquest document és obligatori en tots els casos i imprescindible per poder procedir al pagament del primer termini de la beca, en cas que hagi estat concedida.

• Cobertura Sanitària ObligatòriaReviseu la informació al dossier UAB Exchange Programme, trobareu l'enllaç al menú de la dreta. A més a més, necessiteu una assegurança extra (més detalls al dossier anterior), una vegada la tingueu, cal descarregar al SIA  (https://sia.uab.es/: Consulta i sol·licituds d'intercanvi OUT) un certificat d’existència de cobertura d’aquesta segona assegurança, signar-lo electrònicament, carregar de nou, gravar i informar-nos quan estigui fet a les adreces d'email que trobareu al final de la pàgina. Important: Aquest document és imprescindible per poder procedir al pagament de la beca.

Sol·licitud d'ajuts: Consulteu la informació al següent enllaç UAB Exchange Programme

Dades bancàries: Tan aviat sàpigues que tens beca concedida, introdueix les teves dades bancàries al SIA (http://sia.uab.cat Consulta i sol·licituds d'intercanvi OUT).

 

Estudiants Campus Bellaterra mail a intercanvis.fee@uab.cat
Estudiants Campus Sabadell mail a intercanvis.fee.sabadell@uab.cat

L'acord d'estudis (learning agreement) és el document on l'alumne i el coordinador d'intercanvi acorden les assignatures a cursar a destinació i la seva equiparació amb les assignatures matriculades a la UAB.

Per tant, és imprescindible acordar-lo amb el coordinador d’intercanvi abans de marxar per tal de pactar les assignatures de la UAB que es cursaran a l’estranger i les assignatures equivalents a la universitat de destí. Consulta les dades de contacte del teu coordinador d'intercanvis

Un cop pactada l’equivalència, cal formalitzar l’Acord d’estudis (learning agreement) a l’aplicatiu http://sia.uab.cat – “Consulta i sol·licituds d'intercanvi OUT”. Segueix els passos que s’indiquen al manual d’acord d’estudis que trobaràs al menú de la dreta.

L’alumne/a haurà d’estar en disposició de cursar a la universitat de destí, és a dir, haurà de fer constar al seu Acord d’estudis (Learning agreement) com a equiparació o com a reconeixement, la següent quantitat mínima de crèdits:

Estades anuals: 30 crèdits
Estades semestrals: 15 crèdits

Per poder cobrar l'ajut, a la tornada s'han d'haver superat la següent quantitat de crèdits. En cas de no superació d'aquests mínims, l'estudiant haurà de tornar a la UAB els fons que hagi rebut en concepte de beca:

Estades anuals: 20 crèdits
Estades semestrals: 10 crèdits

No es podran equiparar assignatures que no pertanyin al pla d’estudis de l’alumne. Només es podran reconèixer crèdits d’assignatures que es cursin i que constin al certificat acadèmic oficial que expedeix la universitat de destí i a l’Acord d’estudis (Learning agreement) degudament acceptat i signat pel coordinador.


Quan?
Segons disponibilitat del coordinador a partir de la concessió d'accés a destinació i sempre abans de la matrícula. Data màxima de formalització 15/06/2023.


Formalitza l’automatricula segons l’acord d’estudis a http://sia.uab.cat. Has de matricular les assignatures que has fet constar al teu acord d’estudis. Tingues en compte que has de marcar les assignatures dins de la pestanya de programes d’intercanvi i no a la pestanya habitual on fins ara havies fet la matricula.

Si la teva estada és d’un semestre i durant el període que no estàs fora vols cursar assignatures a la UAB, la matricula d'aquestes altres assignatures ha de ser dins de la pestanya habitual i no a la d’intercanvi. 

Per coneixer els detalls del porcés a sigma, consulteu el manual d'acord d'estudis que trobareu al menú de la dreta.

Quan?
En el període estipulat pel calendari de matriculació de la UAB.