Quan tornis a la UAB


Lliura la documentació signada per la universitat de destí a la Gestió Acadèmica

Documentació indispensable per al cobrament de la segona part de la beca i per al traspàs de les notes de destinació a l’expedient de la UAB:

Acord d‘estudis (learning agreement) signat i segellat per tu i per la universitat de destí. Si has fet canvis, l’última versió.
Certificat d’estada signat i segellat per la universitat de destí. Aquest document no pot estar signat amb més de 5 dies d’antelació a la data de finalització de l’estada.
Informe final de valoració de l’estada: Rebràs un missatge des de l’Àrea de Relacions Internacionals amb instruccions. Es tracta d'una enquesta.
Certificat de notes (només si l’han entregat directament a vosaltres, normalment s'envia entre universitats).
 

Quan?
En tornar: Abans del 30 de setembre.