Quan tornis a la UAB

La següent documentació és indispensable per al cobrament de la segona part de la beca i per al traspàs de les notes de destinació a l’expedient de la UAB 

Acord d‘estudis (learning agreement): Si per alguna raó encara no teniu formalitzada la versió definitiva del vostre acord d'estudis, és imprescindible fer-ho ara.  

Certificat de finalització d’estada: Cal descarregar el document al SIA (https://sia.uab.es/: Consulta i sol·licituds d'intercanvi OUT), fer que el signi i segelli la universitat de destí, tornar a carregar, gravar  i informar l'Oficina d'Intercanvis quan estigui fet. Important: La data de signatura d’aquest document ha de ser obligatòriament igual o posterior a la de finalització de l’estada, mai anterior.

Informe final de valoració de l’estadaCal descarregar el document des del SIA (https://sia.uab.es/: Consulta i sol·licituds d'intercanvi OUT) i seguint l'enllaç respondre l'enquesta al formulari MForms. En finalitzar caldrà guardar el comprovant, carregar-lo al SIA i gravar.

Quan?
En tornar: Abans del 30 de setembre.