Assignació de places

Resolucions
Podeu consultar el llistat d'assignació de plaçes a l'enllaç "Resolució Convocatòria Única" al menú de la dreta.

Acceptació o renúncia
L'acceptació o renúncia a la plaça assignada es fa a través del portal SIA. No acceptar o renunciar en el termini establert pot suposar l’impediment de participar en programes d'intercanvi en posteriors cursos acadèmics així com perdre la plaça assignada. Els terminis per acceptar o renunciar a la plaça, els trobareu directament al document de resolució o a la web de l’Àrea de Relacions Internacionals en consultar l'enllaç "Resolució Convocatòria Única" que podeu trobar al menú de la dreta.


Sol·licitud de vacant

Alumnes en llista d'espera
Els alumnes que hagin quedat en llista d'espera, podran sol·licitar una plaça vacant, en aquest cas heu de tornar a entrar al portal SIA i a la mateixa sol·licitud que vau fer inicialment, seleccionar les places vacants que desitgeu, dins del termini establert. Recordeu que podreu demanar fins a un màxim de 8 destinacions.

Alumnes amb plaça assignada
Els alumnes amb plaça assignada, també podran optar a vacant, sempre i quan hi hagin rebutjat la plaça que els hi ha estat assignada. El procediment serà el mateix que en el cas dels alumnes en llista d'espera.

Termini de sol·licitud: Del 17 al 20 de febrer de 2022

El llistat amb les places vacants disponibles el trobareu a l'enllaç corresponent del menú de la dreta.Per a més informació sobre què cal fer un cop atorgada la plaça, consulteu l'apartat "Informació per als  seleccionats" del menú de l'esquerra.