Abans de marxar

Abans de marxar

Un cop heu acceptat la plaça assignada, per saber els següents passos, consulteu a continuació el circuit acadèmic que cal seguir abans de marxar. És important, però, consultar també els apartats "A la universitat de destinació" i "Quan tornis a la UAB".


  • Contacta amb la universitat de destinació (web, e-mail....).
  • Consulta els terminis per a fer la sol·licitud d’admissió.
  • Envia tota la documentació requerida a la universitat de destí, dins del termini.

Quan?
A partir de l’acceptació de la plaça o de la publicació del llistat de seleccionats definitiu.

 

  • Credencial de becari: L’Àrea de Relacions Internacionals (ARI) us ho enviarà per mail. Document identificatiu que cal conservar.
  • Certificat d’arribada i d’estada (document únic):  L’oficina d’intercanvis de la facultat t’ho enviarà per email. Més informació als apartats “Quan arribis a la universitat de destinació" i "Quan tornis a la UAB".
  • Acord d'estudis (Acuerdo Académico-Impreso C) signat per l'alumne i pel coordinador. Per triplicat (3 copies de la UAB i 3 copies de la universitat de destinació).
    • Un cop hagis lliurat els tres documents de l’Acord acadèmic  et segellaran i retornaran les còpies per a lliurar-les a la teva arribada a la universitat de destinació, on també les signaran i que hauràs de conservar per lliurar-la a la tornada. Hi ha universitats on les envien ells mateixos. Consulta el següent apartat per saber com formalitzar el document.

 

Quan?
Quan t’avisi l’Oficina d’Intercanvis per email.
Acord d'Estudis: Molt important tramitar-ho abans de la matrícula


És imprescindible mantenir una reunió amb el coordinador d’intercanvi abans de marxar per tal de pactar les assignatures de la UAB que es cursaran fora i les assignatures equivalents a la universitat de destinació. Cal demanar cita prèvia, consulta les dades de contacte del teu coordinador.

Un cop pactada l’equivalència, cal formalitzar l’Acord d’estudis (Acuerdo Académico-Impreso C) a l’aplicatiu   http://sia.uab.cat a l'apartat “Consulta i sol·licituds d'intercanvi OUT”. Segueix els passos que s’indiquen al manual d’acord d’estudis que trobareu al menú de la dreta.

Només es podrà cursar com a màxim, dins del programa SICUE, una assignatura que ja ha estat matriculada en cursos anteriors i que no ha estat superada i sempre que el coordinador ho consideri adient. Les no presentades si són possible.

L’alumne/a haurà d’estar en disposició de cursar a la universitat de destí, és a dir, haurà de fer constar al seu Acord d’estudis com a equiparació o com a reconeixement, la següent quantitat mínima de crèdits: 45 crèdits per estades anuals o 24 crèdits per estades semestrals.

No es podran equiparar assignatures que no pertanyin al pla d’estudis de l’alumne.

Només es podran reconèixer crèdits d’assignatures que es cursin i que constin al certificat acadèmic oficial que expedeix la universitat de destí i a l’Acord d’estudis degudament acceptat i signat pel coordinador.
 

Quan?
Abans de la matrícula.


Formalitza l’automatrícula segons l’acord d’estudis al http://sia.uab.cat. Has de matricular les assignatures que has fet constar a l’acord d’estudis.

Tingues en compte que has de marcar les assignatures dins de la pestanya de programes d’intercanvi i no a la pestanya habitual on fins ara havies fet la matrícula.

Si la teva estada és d’un semestre i durant el període que no estàs fora vols cursar assignatures a la UAB, la matricula ha de ser dins de la pestanya habitual i no a la d’intercanvi.
 

Quan?
En el període estipulat pel calendari d'automatricula de la UAB.