Abans de marxar

Abans de marxar

Un cop heu acceptat la plaça assignada, per saber els següents passos, consulteu a continuació el circuit acadèmic que cal seguir abans de marxar. És important, però, consultar també els apartats "A la universitat de destinació" i "Quan tornis a la UAB".

  • Contacta amb la universitat de destinació (web, e-mail....).
  • Consulta els terminis per a fer la sol·licitud d’admissió.
  • Envia tota la documentació requerida a la universitat de destí, dins del termini.

Quan?
A partir de l’acceptació de la plaça o de la publicació del llistat de seleccionats definitiu.

  • Credencial: Cal descarregar el document al SIA (http://sia.uab.cat: Consulta i sol·licituds d'intercanvi OUT). Document identificatiu que cal conservar.
  • Dates previstes: Cal informar al SIA (http://sia.uab.cat: Consulta i sol·licituds d'intercanvi OUT) la data d’inici i la data de finalització previstes de la vostra estada d’intercanvi. Com més aviat millor. En cas contrari, el sistema no us deixarà carregar cap document.
  • Declaració de viatge: Cal descarregar el document al SIA (http://sia.uab.cat: Consulta i sol·licituds d'intercanvi OUT), signar-lo electrònicament, tornar a carregar, gravar  i informar-nos quan estigui fet a les adreces d'email que trobareu a continuació. 

Estudiants Campus Bellaterra mail a intercanvis.fee@uab.cat
Estudiants Campus Sabadell mail a intercanvis.fee.sabadell@uab.cat

 

L'acord d'estudis és el document on l'alumne i el coordinador d'intercanvi acorden les assignatures a cursar a destinació i la seva equiparació amb les assignatures matriculades a la UAB.

Per tant, és imprescindible mantenir una reunió amb el coordinador d’intercanvi abans de marxar per tal de pactar les assignatures de la UAB que es cursaran fora i les assignatures equivalents a la universitat de destinació. Cal demanar cita prèvia, consulta les dades de contacte del teu coordinador.

Un cop pactada l’equivalència, cal formalitzar l’Acord d’estudis (Acuerdo Académico-Impreso C) a l’aplicatiu   http://sia.uab.cat a l'apartat “Consulta i sol·licituds d'intercanvi OUT”. Segueix els passos que s’indiquen al manual d’acord d’estudis que trobareu al menú de la dreta.

Només es podrà cursar com a màxim, dins del programa SICUE, una assignatura que ja ha estat matriculada en cursos anteriors i que no ha estat superada i sempre que el coordinador ho consideri adient. Les no presentades si són possible.

L’alumne/a haurà d’estar en disposició de cursar a la universitat de destí, és a dir, haurà de fer constar al seu Acord d’estudis com a equiparació o com a reconeixement, la següent quantitat mínima de crèdits: 45 crèdits per estades anuals o 24 crèdits per estades semestrals.

No es podran equiparar assignatures que no pertanyin al pla d’estudis de l’alumne.

Només es podran reconèixer crèdits d’assignatures que es cursin i que constin al certificat acadèmic oficial que expedeix la universitat de destí i a l’Acord d’estudis degudament acceptat i signat pel coordinador.
 

Quan?
Segons disponibilitat del coordinador a partir de la concessió d'accés a destinació i sempre abans de la matrícula. Data màxima de formalització 15/06/2022.

Formalitza l’automatrícula segons l’acord d’estudis al http://sia.uab.cat. Has de matricular les assignatures que has fet constar a l’acord d’estudis.

Tingues en compte que has de marcar les assignatures dins de la pestanya de programes d’intercanvi i no a la pestanya habitual on fins ara havies fet la matrícula.

Si la teva estada és d’un semestre i durant el període que no estàs fora vols cursar assignatures a la UAB, la matricula ha de ser dins de la pestanya habitual i no a la d’intercanvi.
 

Quan?
En el període estipulat pel calendari d'automatricula de la UAB.